Quy định mới của Bộ GD&ĐT trong hoạt động tư vấn du học

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo các Sở GD&ĐT chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho các tổ chức có đầy đủ giấy tờ hồ sơ quy định. Theo đó, quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, có hiệu lực từ 10/3/2013.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các Sở GD&ĐT thông báo cho các tổ chức đang cung cấp dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định.

Trong trường hợp người đứng đầu và người trực tiếp làm công việc tư vấn du học (tư vấn viên) còn thiếu giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học sắp xếp cho tư vấn viên đăng ký tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ tư vấn do cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ tổ chức.

Ngoài ra, các chi nhánh của các hoạt tổ chức dịch vụ tư vấn du học đều phải tuân thủ quy định có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo giải quyết các trường hợp rủi ro, có tiền ký quỹ tối thiểu 500 triệu đồng tại ngân hàng thương mại; đồng thời phải thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở GD&ĐT nơi đặt trụ sở. Bên cạnh đó, các đơn vị sự nghiệp muốn tổ chức hoạt động tư vấn du học phải có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. Các Sở GD&ĐT không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức sự nghiệp khi chưa có đủ các điều kiện theo quy định.
Thu Hà