Thứ năm, 26/12/2013 - 09:35

Quảng Trị: Chấn chỉnh và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm

Dân trí

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo đó, giáo viên các trường phải có cam cam kết thực hiện, các cơ sở dạy thêm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới cho hoạt động.

Qua kiểm tra và phản ánh của người dân, trong thời gian qua công tác quản lý dạy thêm, học thêm tại một số trường trên địa bàn tỉnh vẫn thiếu sự chặt chẽ, chưa đúng quy định; giáo viên còn tổ chức dạy thêm ở nhà riêng, dạy ngoài trường; một số cơ sở dạy thêm được cấp phép chưa đảm bảo đủ điều kiện.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của các cơ quan Bộ, ngành trung ương, Sở GD-ĐT Quảng Trị yêu cầu các phòng Giáo dục, các trường và đơn vị trực thuộc, các cơ sở dạy thêm được cấp có thẩm quyền cấp phép cần đề cao tinh thần trách nhiệm và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm; tăng cường nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị quản lý thực hiện nghiêm túc hoạt động dạy thêm, học thêm.

Quảng Trị: Chấn chỉnh và siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm
Học sinh có nhu cầu cần học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký.

Học sinh có nhu cầu cần học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký; hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm. Giáo viên dạy thêm phải được các cấp thẩm quyền cấp phép và phải tuân thủ các quy định về thực hiện các chương trình, giáo án dạy thêm. Đối với các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, chỉ hoạt động khi được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát điều kiện về cơ sở vật chất đối với cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Nếu cơ sở nào đã cấp phép nhưng không đủ điều kiện theo quy định thì đình chỉ và thu hồi giấy phép.

Cán bộ, giáo viên không được dạy thêm riêng tại nhà (kể cả dạy kèm), không được dạy thêm tại các cơ sở dạy thêm học thêm chưa được cấp phép, không dạy thêm đối với học sinh tiểu học; không được dạy thêm ngoài địa bàn công tác khi chưa được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp.

Các trường Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX cần yêu cầu tất cả giáo viên có bản cam kết thực hiện đúng quy định về dạy thêm học thêm. Nhà trường và người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm khi để cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Nhằm giám sát và kịp thời chấn chỉnh hoạt động này, Sở GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về dạy thêm và học thêm.

Đăng Đức