Quảng Nam: Năm 2014, trao gần 27 tỉ đồng học bổng khuyến học

(Dân trí) - Ngày 12/3, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua khuyến học năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam cũng đã trao bằng khen, cờ luân lưu đến các cấp hội có thành tích xuất sắc trong tỉnh.

Theo bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam, trong năm 2015 công tác củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội, hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Nhiệm vụ khuyến học đã trở thành cột mốc của phong trào thi đua trên các địa bàn đồng bằng, miền núi.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tập trung vừa củng cố, vừa xây dựng phát triển các tổ chức Hội cơ sở: Các chi Hội thôn, khối phố, trường học, các Ban Khuyến học tổ đoàn kết, cơ quan ban ngành, Đoàn thể... làm nền tảng cho các phong trào khuyến học đi vào hoạt động.

3 tập thể xuất sắc được nhận cờ thi đua của TW Hội Khuyến học Việt Nam.
3 tập thể xuất sắc được nhận cờ thi đua của TW Hội Khuyến học Việt Nam. Từ trái qua: Hội Khuyến học TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam.

Đến nay, trên toàn tỉnh Quảng Nam đã có 100% tổ chức Hội Khuyến học huyện, thành phố, 3 Hội Khuyến học trường học thuộc tỉnh Hội (gồm ĐH Quảng Nam, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Dân tộc nội trú tỉnh), các xã, phường, thị trấn hầu hết đều có tổ chức Hội.

Điểm nổi bật của phong trào thi đua xây dựng, phát triển tổ chức Hội gồm chi Hội, Ban Khuyến học, phân hội khuyến học tại cơ sở năm 2014 có bước phát triển rộng lớn về số lượng và chất lượng so với năm 2013.

“Đến nay đã có một hệ thống tổ chức Hội phủ kín trên các địa bàn khu dân cư toàn tỉnh đi vào hoạt động tốt. Tỉnh Hội hoan nghênh, biểu dương các tập thể Hội nỗ lực thi đua đạt và vượt chỉ tiêu của nhiệm vụ, tiêu biểu như như Hội khuyến học Điện Bàn, TP Tam Kỳ, Duy Xuyên, Đại Lộc...”, bà Phạm Thị Minh Chiến phát biểu.

Trong năm 2014, các huyện, thành Hội; Hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã phát huy nguồn quỹ hội cùng với nguồn kinh phí huy động được trên 37,3 tỉ đồng và đã cấp học bổng, khuyến tài, hỗ trợ khó khăn cho học sinh, sinh viên tổng cộng 146.935 suất với tổng số tiền trên 26,7 tỉ đồng.

Ngoài ra tham gia vận động, huy động quỹ các giải thưởng Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Võ Chí Công... tại các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Đại Lộc, thành phố Tam Kỳ và các Quỹ học bổng “Ươm mầm tây Giang” của huyện Tây Giang, học bổng Lê Thiện Trị của huyện Duy Xuyên, học bổng Thăng Bình của huyện Thăng Bình đã cấp tổng cộng 552 suất với số tiền 1,177 tỉ đồng.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2014, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hội đã bình xét và đề nghị các cấp cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam, bằng khen của UBND tỉnh.

Hội Khuyến học huyện Điện Bàn, Tiên Phước nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Hội Khuyến học TP Tam Kỳ và huyện Thăng Bình được nhận cờ thi đua xuất sắc của TW Hội Khuyến học Việt Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân, TW Hội tặng bằng khen cho 9 tập thể, 14 cá nhân cùng 42 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến học. UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, tỉnh Hội khen thưởng 19 tập thể và 23 cá nhân.

Công Bính
 
 
Đang được quan tâm