Quảng Nam đề nghị hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên

(Dân trí) - Ngày 18/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết lãnh đạo tỉnh vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên và hộ cận nghèo đóng bảo hiểm y tế.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính xét cấp số tiền hơn 86,4 tỉ đồng để địa phương thực hiện hỗ trợ mức đóng mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình học sinh, sinh viên và cận nghèo tại các cơ sở giáo dục, đào tạo do tỉnh quản lý theo quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tổng số học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo do tỉnh quản lý tham gia bảo hiểm y tế năm 2013 là 326.962 người,

Trong đó, số đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế từ tháng 1/2013 đến tháng 9/2013 là 168.904 người và số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013 (năm học 2013-2014) là 170.521 người. Tổng số kinh phí đối tượng phải đóng theo quy định là gần 62 tỉ đồng. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 18,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, tổng số người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế năm 2013 là 171.365 người; tổng số kinh phí đối tượng phải đóng theo quy định là gần 97 tỉ đồng.

Trong đó, tổng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ là gần 68 tỉ đồng, tương ứng mức hỗ trợ 70% theo quy định tại Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Công Bính