Quảng Bình: Thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo giai đoạn 2018 - 2020

(Dân trí) - Trong kế hoạch về việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận với giáo dục giai đoạn 2018 - 2020, Quảng Bình sẽ thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên diện hộ nghèo, cận nghèo và khuyết tật.

Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã có kế hoạch về việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận với giáo dục giai đoạn 2018 - 2020. Đây là một trong những giải pháp nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Chỉ tiêu cụ thể của Sở GD-ĐT Quảng Bình là 100% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiếp cận về giáo dục; 30% học sinh (HS) tốt nghiệp THPT ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 60% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới.


Quảng Bình sẽ triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo (ảnh minh họa)

Quảng Bình sẽ triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên nghèo (ảnh minh họa)

Để thực hiện được chỉ tiêu đề ra, ngành giáo dục Quảng Bình sẽ tập trung hỗ trợ hướng nghiệp cho HS, đặc biệt là HS nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chương trình phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho HS.

Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện các giải pháp bảo đảm nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp cho lao động nghèo. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho HS, SV diện hộ nghèo, cận nghèo, HS, SV khuyết tật.

Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020 - 2021; không thu học phí có thời hạn đối với học ở vùng bị ảnh hưởng của sự cố môi trường biển. Tạo điều kiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp mua sách, vở, các đồ dùng học tập và đồ chơi cho con em hộ nghèo; giúp đỡ con em hộ nghèo có điều kiện theo học ở các trường bậc cao hơn.

Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với HS, SV, nhất là SV nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh Quảng Bình.

Tiến Thành

Đang được quan tâm