Quản lý trực tuyến kết quả học tập của học sinh

Đề án Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến kết quả học tập của học sinh tỉnh Ninh Bình đã đưa vào triển khai có những kết quả ban đầu.

Qua theo dõi, kiểm tra thực tế triển khai tại các trường THPT, các Trung tâm GDTX và một số phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT Ninh Bình cho biết, các đơn vị đều nhất trí, đồng thuận và hưởng ứng cao.
 
Quản lý trực tuyến kết quả học tập của học sinh

Đặc biệt, giáo viên tại các trường THPT Nho Quan A, Nho Quan C, Chuyên Lương Văn Tuỵ, Trần Hưng Đạo, Kim Sơn A, Hoa Lư A...) chủ trương triển khai hệ thống quản lý trực tuyến kết quả học tập của học sinh.

Một số đơn vị đã đề nghị triển khai sử dụng sổ điểm điện tử thay thế cho sổ điểm truyền thống như trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ, Kim Sơn A, Nho Quan A ngay từ học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Tuy nhiên, khi triển khai nội dung này, Sở GD-ĐT Ninh Bình cũng cho biết, một số đơn vị chưa nhập đủ thông tin, dữ liệu về học sinh, giáo viên, khai báo môn học, phân quyền, phân công giáo viên giảng dạy cho lớp, nhập điểm và tạo tài khoản cho giáo viên.

Có đơn vị khai báo dữ liệu, phân quyền sử dụng, nhâp điểm, …còn chậm. Một số chức năng của hệ thống chưa hoàn thiện…

Từ đó, Sở GD-ĐT Ninh Bình yêu cầu các trường tiếp tục rà soát, khai báo dữ liệu về cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên hệ thống chính xác với dữ liệu thực tế tại đơn vị. Đồng thời, tiếp tục nhập điểm cá nhân, nhận xét, đánh giá học sinh theo quy định trên hệ thống…

Theo Lập Phương
Giáo dục & Thời đại
 
 
Đang được quan tâm