Phương án xét tuyển của 15 trường khối Quân đội

Dân trí

15 trường ĐH thuộc khối Quân đội vừa chính thức đưa ra mức điểm xét tuyển năm 2015. Phần lớn các trường này có mức điểm nhận hồ sơ ở ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD-ĐT. Cụ thể, bậc ĐH ở mức 15,0 và CĐ ở mức 12,0.

Mức điểm xét tuyển đưa ra tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Để biết tổ hợp khối xét tuyển vào các ngành của các trường khối Quân đội, thí sinh xem TẠI ĐÂY.

Để biết các tiêu chí phụ xét tuyển khi có nhiều thí sinh bằng điểm nhau ở chỉ tiêu cuối thí sinh xem TẠI ĐÂY.

Đối với hệ quân sự các trường chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã qua sơ tuyển và nộp hồ sơ sơ tuyển về trường; đã được trường gửi thông báo đủ tiêu chuẩn sơ tuyển.

hvqy-31072015-bb2e0
Thí sinh tham dự vào khối trường quân đội năm 2014

Trường hợp thí sinh đã đủ điều kiện sơ tuyển, song không gửi đủ hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 về Học viện đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 01/8 đến 20/8/2015) thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường

Trường không tiếp nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 chưa qua sơ tuyển hoặc sơ tuyển không đủ tiêu chuẩn

Dưới đây là mức điểm xét tuyển của 15 trường quân đội:

1.Trường Sỹ quan Đặc công: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ: Miền Bắc – 15,0; Miền Nam – 15,0

2. HV Hậu Cần: Đối hệ quân sự, mức điểm nhận hồ sơ: Miền bắc – 20,0 trở lên; Miền Nam – 17,0 trở lên.

Đối với hệ dân sự: Mức điểm nhận hồ sơ bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD-ĐT trở lên.

3. HV Phòng không – Không quân: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ từ 15,0 trở lên

4. HV Biên Phòng: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ từ 17,0 trở lên.

5. HV Hải Quân: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ: Miền bắc – 15,0; Miền nam -15,0.

6. Trường Sĩ quan Lục quân I: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ từ 15,0 trở lên.

7. Trường Sĩ quan Pháo binh: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ: Miền bắc – 15,0; Miền nam -15,0.

8. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (trường Trần Đại Nghĩa): Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ: Miền bắc – 15,0; Miền nam -15,0.

9. Trường Sĩ quan Lục quân II: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ từ 15,0 trở lên.

10. Trường Sỹ quan Phòng hóa: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ từ 15,0 trở lên.

11. Trường Sỹ quan Công binh: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ: Miền bắc – 15,0; Miền nam -15,0.

12. Trường ĐH Chính trị: Chỉ đào tạo hệ quân sự . Mức điểm nhận hồ sơ: Miền Bắc - Tổ hợp Toán, Lý, Hóa từ 21 điểm trở lên; tổ hợp Văn, Sử, Địa từ 19 điểm trở lên; Miền Nam- Tổ hợp Toán, Lý, Hóa từ 17 điểm trở lên; tổ hợp Văn, Sử, Địa từ 16 điểm trở lên.

13. Trường Sĩ quan Không quân: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ hệ ĐH quân sự chuyên ngành Phi công quân sự, Sĩ quan Dù: Miền Bắc – 15,0 điểm; Miền Nam: 15,0 điểm. Hệ cao đẳng kỹ thuật hàng không: Miền Bắc: 14,0 điểm; Miền Nam: 12,0 điểm.

14. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp: Chỉ đào tạo hệ quân sự. Mức điểm nhận hồ sơ: Miền bắc – 15,0; Miền nam -15,0.

15. Trường Sĩ quan Thông tin: Đối với hệ quân sự, mức điểm nhận hồ sơ từ 15,0 trở lên; Đối với hệ dân sự, mức điểm nhận hồ sơ từ 15,0 trở lên ở bậc ĐH và 12,0 trở lên ở bậc CĐ.

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn)