Thứ bảy, 06/06/2020 - 10:22

Ôn tập Vật lý thi tốt nghiệp: Dạng toán cực trị trong tổng hợp dao động

Dân trí

Dưới đây là bài giảng về: "Dạng toán cực trị trong tổng hợp dao động và các bài toán đặc biệt, nâng cao về tổng hợp dao động" của TS. Trần Quốc Tuấn Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải.

Về chủ đề ôn tập môn Vật lý tốt nghiệp thi THPT 2020, Dân trí đã giới thiệu với thí sinh chùm bài giảng về Tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số của TS. Trần Quốc Tuấn- Bộ môn Vật lý, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải.

Phần I giới thiệu về Phương pháp tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số bằng phương pháp lượng giác và phương pháp tổng hợp véc tơ cùng các ví dụ minh họa.

 Phần II về phương pháp tổng hợp dao động bằng số phức và dạng toán xác định khoảng cách giữa hai vật dao động điều hòa.

Hôm nay 6/6, Dân trí tiếp tục giới thiệu  Phần III về dạng toán cực trị trong tổng hợp dao động và các bài toán đặc biệt, nâng cao về tổng hợp dao động.

Ôn tập Vật lý thi THPT 2020: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số (Phần 3)

Nhật Hồng