Những lưu ý quan trọng thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

(Dân trí) - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, năm nay tuyển 540 chỉ tiêu phân bổ đều cho 5 khối chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và lớp Chất lượng cao.

Dưới đây là những thông tin cần thiết khi thi vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh cần lưu ý:

Những lưu ý quan trọng thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - 1
Những lưu ý quan trọng thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - 2
Những lưu ý quan trọng thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - 3
Những lưu ý quan trọng thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - 4
Những lưu ý quan trọng thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - 5
Đang được quan tâm