Những cuộc “trượt chân” của thí sinh khối A

(Dân trí) - Khối A là khối thi có đông thí sinh dự thi nhất (chiếm khoảng 60% trong tổng số thí sinh dự thi). Kết quả thi của khối A đã "vẽ" lên được một cách sinh động về "bức tranh trượt chân" của thí sinh dự thi khối này.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí thì về thống kê chi tiết điểm thi của thí sinh khối A dự thi năm 2007, Bộ GD- ĐT có phân tích rất rõ các ngưỡng điểm mà thí sinh khối A đạt được từ 0 đến 30 điểm.

Hàng chục nghìn thí sinh chỉ đạt kết quả dưới "đáy"!

Năm 2007, có trên 503.214 thí sinh dự thi khối A nhưng chỉ có 32 thí sinh bị 0,5 điểm cả 3 môn thi. 5 thí sinh trong đó là thuộc khu vực (KV) 3, KV 2 có 9 thí sinh, KV2- NT có 12 và KV 1 có 4.

Có 23 thí sinh chỉ đạt tổng điểm 3 môn là 1 điểm, 27 thí sinh đạt 1,5 điểm/3 môn, 26 thí sinh đạt 2 điểm/3 môn, 77 thí sinh đạt 2,5 điểm/3 môn.

Ở ngưỡng 3 điểm 3 môn (trung bình mỗi môn đạt 1 điểm) có 272 thí sinh. Ngưỡng 3,5 điểm/3 môn có 726 thí sinh. Thí sinh đạt kết quả 4 điểm/3 môn có 1936 thí sinh, 4,5 điểm/3 môn có 3977 thí sinh, 5 điểm/3 môn có 7416 thí sinh; 5,50 điểm/3 môn có 11.082 thí sinh; 6 điểm/3 môn có 14.573 thí sinh.

Như vậy, tính sơ sơ, như trong năm 2007, có tới gần 40 nghìn thí sinh dự thi khối A chủ yếu với mục đích chỉ để thi "cho biết", thi cho bằng bạn, bằng bè vì kết quả thi của họ đã nằm ở mức dưới "đáy" khi chưa được nổi 2 điểm/môn. Đây là những kết quả không thể kém hơn và chắc chắn trong số gần 40 nghìn số thí sinh có kết quả này, chỉ một số rất ít là bị bất ngờ về điểm thi của mình còn phần lớn là họ đều biết rằng: Không cần thi cũng biết không thể đỗ!

Với gần 40 nghìn thí sinh đạt kết quả dưới "đáy", số tiền mà họ trả cho việc "thi cho biết" ước tính cũng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hàng trăm nghìn thí sinh "ảo tưởng"...

Có hơn 300 nghìn thí sinh đạt điểm thi 6, 5 điểm/3 môn đến 14,5 điểm/3 môn. Trong đó, có 17.449 thí sinh đạt mức 6,5 điểm/3 môn. Mức 7 điểm/3 môn có 19.402 thí sinh, 7,5 điểm/3 môn có 20.581 thí sinh, 8 điểm/3 môn có 21.218 thí sinh, 8,5 điểm/3 môn có 21.297 thí sinh, 9 điểm/3 môn có 21.060 thí sinh...

Đương nhiên, hơn 300 nghìn thí sinh này đều đã trượt ĐH vì mức điểm sàn khối A năm 2007 là 15 điểm và gạt tất cả những thí sinh có từ mức điểm 14,5 điểm trở xuống.

Số thí sinh ngấp nghé cơ hội vào ĐH khi họ có điểm thi đạt mức 14 đến 14,5 điểm/3 môn có tổng số khoảng trên 25 nghìn thí sinh...

Hơn 300 nghìn thí sinh đã chia tay cơ hội vào ĐH và cũng có hàng trăm nghìn trong số này nuôi "ảo tưởng" năm sau nhất định sẽ đỗ. Điều này được chứng minh qua con số tồn từ năm trước, năm sau vẫn dự thi ĐH ngày một gia tăng.

Và hàng trăm nghìn thí sinh trượt "đau đớn"

Hàng trăm nghìn thí sinh có số điểm "đẹp", rất nhiều trong số đó có học lực không tồi nhưng đã trượt "đau đớn". Khối A cũng là khối thi "tàn nhẫn" đối với thí sinh

Như tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có tới 2.746 thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 22,5 điểm đã trượt, ĐH Bách khoa TPHCM, 2.333 thí sinh có mức điểm từ 15 đến 20,5 điểm đã trượt. Còn tại ĐH Dược, thí sinh đạt 23 điểm vẫn trượt. Số thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 23 điểm trượt ở Đh Dược là 590 thí sinh. Thậm chí như ĐH Ngoại thương, thí sinh có kết quả thi hơn 8 điểm mỗi môn cũng vẫn trượt. Số thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 26 điểm trượt ở ĐH Ngoại thương lên đến 1.824 thí sinh...

Môt điều đáng lưu ý khác là trong các trường khối A, các trường thuộc khối Kinh tế- Tài chính- Ngân hàng là đặc biệt "tàn nhẫn" với thí sinh.

Dưới đây là danh sách 7 trường ĐH có nhiều nhất số thí sinh trượt có kết quả thi từ 15 điểm đến 25,5 điểm:

  1. Trường ĐH Kinh tế TPHCM: 16.693 thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 21 điểm đã trượt.
  2. ĐH Kinh tế Quốc dân: 7.445 thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 23 điểm đã trượt.
  3. ĐH Công nghiệp Hà Nội: 5.996 thí sinh có kết quả từ 15 đến 19,5 điểm đã trượt.
  4. ĐH Công nghiệp TPHCM: 4.644 thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 19 điểm đã trượt.
  5. Học viện Ngân hàng: 3.036 thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 22 điểm đã trượt.
  6. ĐH Kinh tế(ĐH Đà Nằng): 3030 thí sinh có kết quả từ 15 đến 19,5 điểm đã trượt.
  7. ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nằng): 2.463 thí sinh có kết quả thi từ 15 đến 15 đến 19 điểm đã trượt.

Mai Minh

Đang được quan tâm