Ngừng thành lập thêm trường đại học xuất sắc

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các trường đại học xuất sắc.

Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung đầu tư xây dựng hai đại học Quốc gia Hà Nội và đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để sớm phát triển hai đại học này thành các cơ sở giáo dục đại học xuất sắc, hàng đầu của Việt Nam, từng bước vươn lên đẳng cấp khu vực và quốc tế. 

Với việc Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hai đại học Quốc gia cần phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để huy động, thu hút hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, phục vụ tích cực cho mục tiêu phát triển, đồng thời chủ động giao và cho phép các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các đề án đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ tài chính theo các chủ trương và quy định về tự chủ và đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung xây dựng các trường hiện có Trường đại học Việt-Đức, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Trường đại học Việt-Nhật hướng đến mục tiêu xây dựng thành các trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy mạnh mẽ tính chủ động của Việt Nam, không phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án vốn vay ODA xây dựng Trường đại học Việt-Đức và Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị, đưa vào kế hoạch tài khóa năm tới đàm phán vốn vay ưu đãi ODA do Nhật Bản tài trợ để xây dựng Trường đại học Việt-Nhật. 

Không tiếp tục mở rộng thành lập mới thêm trường đại học xuất sắc theo hình thức hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện, sát thực về mô hình quản lý, hoạt động của Trường đại học Việt-Đức và Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội để có đề xuất cụ thể những công việc cần phải làm cùng với hướng giải quyết khả thi nhằm tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện các dự án này có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam theo hướng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đảm nhận việc quản lý nhà nước đối với các trường;

Giao việc quản lý trực tiếp các trường này cho đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; sớm sửa đổi, bổ sung quy chế, cơ chế tài chính đặc thù và các quy định pháp lý cần thiết khác liên quan cho phù hợp thực tiễn Việt Nam, đáp ứng mục tiêu phát triển của các trường và tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của các đối tác nước ngoài và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/9./.

Hồng Hạnh

(Email:vuhonghanh@dantri.com.vn)

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM