Nghệ An sẽ đào tạo nghề với trình độ sơ cấp cho 65.000 người

(Dân trí) - Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 65.000 người, trong đó nghề phi nông nghiệp chỉ tiêu là 40.000 người, nghề nông nghiệp 25.000 người.

lđ

Nghề mây tre đan là điểm tựa cho việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch về việc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đào tạo là người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật lao động, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và có đủ sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Đặc biệt ưu tiên cho lao động là người khuyết tật; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; ngư dân; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; lao động nữ bị mất việc làm, lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai và các tác động khách quan khác; lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp do nữ làm chủ; người cai nghiện ma túy...

Mức hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại cho từng đối tượng thực hiện theo quy định tại quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 7/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định danh mục nghề và mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người khuyết tật; riêng đối với đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu việc hỗ trợ đào tạo cho người lao động được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

Trường hợp người học thuộc nhiều đối tượng thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất. Đồng thời, người lao động chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo kế hoạch này.

lđ1

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 65.000 người

Với trường hợp đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo kế hoạch này. Riêng những người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc do nguyên nhân khách quan thì UBND cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo kế hoạch này nhưng tối đa không quá 3 lần.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động hàng năm; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho người lao động trên địa bàn…

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 65.000 người, trong đó, nghề phi nông nghiệp với chỉ tiêu 40.000 người, nghề nông nghiệp là 25.000 người; tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt từ 80% trở lên. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, tuyên truyền kế hoạch đào tạo nghề nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.