Bạc Liêu:

Năm học 2016 - 2017, cấp mầm non học phí cao nhất 80.000 đồng/tháng

Dân trí

Quy định mức học phí mới của tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm học 2016 - 2017, mức học phí cấp mầm non và giáo dục phổ thông cao nhất là 80.000 đồng/tháng/học sinh. Đối với giáo dục đại học và nghề nghiệp năm học 2016 - 2017 mức học phí cao nhất 750.000 đồng/tháng/sinh viên và đến năm 2020 - 2021 là 1,1 triệu đồng/tháng dành cho bậc Đại học.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021, tỉnh có quy định mới về mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà từ cấp học mầm non, giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm học 2016 - 2017, tỉnh Bạc Liêu quy định mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập, thấp nhất là 30.000 đồng/tháng/HS và cao nhất là 80.000 đồng/tháng/HS. Cụ thể:

Với cấp học Mầm non bán trú, đối với vùng thành thị (phường, thị trấn) là 80.000 đồng/tháng/HS và vùng nông thôn (xã) là 40.000 đồng/tháng/HS; Mầm non không bán trú lần lượt là 60.000 đồng và 30.000 đồng; Trung học cơ sở là 60.000 đồng và 30.000 đồng; Trung học phổ thông là 70.000 đồng và 35.000 đồng.

Từ năm học 2017 - 2018 trở đi, tùy theo điều kiện thực tế tại địa phưng, tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh mức phí cho phù hợp trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ KH-ĐT thông báo.

Mức học phí dành cho cấp Mẫu giáo cao nhất là 80.000 đồng/tháng/em. (Ảnh minh họa)
Mức học phí dành cho cấp Mẫu giáo cao nhất là 80.000 đồng/tháng/em. (Ảnh minh họa)

Từ năm học 2016 - 2017 đến 2020 - 2021, tỉnh Bạc Liêu cũng quy định mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trong đó:

Mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí cho thường xuyên và chi đầu tư, thấp nhất là 650.000 đồng/tháng/SV và cao nhất là 1,1 triệu đồng/tháng/SV. Cụ thể:

Với khối (chuyên ngành) đào tạo như khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản từ 650.000 đồng/tháng/SV - 900.000 đồng/tháng/SV. Còn với các ngành như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch từ 750.000 đồng/tháng/SV - 1,1 triệu đồng/tháng/SV.

Mức học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ Cao đẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, thấp nhất là 240.000 đồng/tháng/SV và cao nhất là 90.000 đồng/tháng/SV. Cụ thể:

Đối với Trường Đại học Bạc Liêu, Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu: Với các ngành đào tạo như khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản ở trình độ Trung cấp từ 240.000 đồng/tháng/SV - 340.000 đồng/tháng/SV; trình độ Cao đẳng từ 520.000 đồng/tháng/SV - 750.000 đồng/tháng/SV.

Với các ngành đào tạo như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch ở trình độ Trung cấp từ 270.000 đồng/tháng/SV - 390.000 đồng/tháng/SV; trình độ Cao đẳng từ 610.000 đồng/tháng/SV - 900.000 đồng/tháng/SV.

Với ngành đào tạo y dược ở trình độ Trung cấp từ 600.000 đồng/tháng/SV - 800.000 đồng/tháng/SV; trình độ Cao đẳng từ 650.000 đồng/tháng/SV - 850.000 đồng/tháng/SV.

Mức học phí cao nhất dành cho sinh viên Đại học là 1,1 triệu đồng/tháng/SV. (Ảnh minh họa)
Mức học phí cao nhất dành cho sinh viên Đại học là 1,1 triệu đồng/tháng/SV. (Ảnh minh họa)

Đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Với các ngành đào tạo như khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản ở trình độ Trung cấp từ 330.000 đồng/tháng/SV - 480.000 đồng/tháng/SV; trình độ Cao đẳng từ 400.000 đồng/tháng/SV - 580.000 đồng/tháng/SV.

Với các ngành đào tạo như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch ở trình độ Trung cấp từ 330.000 đồng/tháng/SV - 480.000 đồng/tháng/SV; trình độ Cao đẳng từ 400.000 đồng/tháng/SV - 580.000 đồng/tháng/SV.

Đối với Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu: Với nhóm (ngành) nghề giáo dục nghề nghiệp ở trình độ Trung cấp từ 300.000 đồng/tháng/SV - 440.000 đồng/tháng/SV; trình độ Cao đẳng từ 350.000 đồng/tháng/SV - 510.000 đồng/tháng/SV.

Huỳnh Hải

Mới nhất