Vụ hàng trăm giáo viên bị cắt hợp đồng dù thuộc diện đặc cách xét tuyển viên chức:

Lùi thời gian cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020

(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng trăm giáo viên mặc dù nằm trong diện được đặc cách xét tuyển biên chế nhưng vẫn nhận thông báo cắt hợp đồng từ ngày 1/1/2020, Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp với các sở ban ngành và địa phương và thống nhất lùi thời gian thực hiện việc cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020.

Sau những những bất cập trong quá trình thực hiện việc cắt hợp đồng theo nghị định 161 của Chính phủ và thông báo số 5378 của Bộ Nội vụ về xét đặc cách viên chức, Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức họp với các sở ban ngành và địa phương liên quan.

Kết quả họp đã thống nhất lùi thời gian thực hiện việc cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020 để chờ xét tuyển xong viên chức. Sau thời gian này, nếu giáo viên nào không đủ điều kiện xét tuyển sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Lý do được đưa ra là quá trình thực hiện còn có những thiếu sót.

Các đơn vị, địa phương phải thực hiện xét đặc cách đối với các trường hợp đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán. Sau đó, phải khẩn trương thực hiện tiếp việc xét tuyển đại trà để đảm bảo đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên trong quý 1 năm 2020.

Như Dân trí đã phản ánh, vào ngày 28/11/2019, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra thông báo đề nghị các địa phương phải hoàn thành việc xét tuyển đặc cách viên chức đối với những đối tượng đủ điều kiện theo Nghị định 161 của Chính phủ và văn bản số 5378 của Bộ Nội vụ chậm nhất vào ngày 31/12/2019. Đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động với các trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không đúng quy định từ ngày 1/1/2020.

Lùi thời gian cắt hợp đồng đến hết quý 1 năm 2020 - 1

Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình.

Với việc thực hiện nghị định của Chính phủ và các văn bản liên quan từ thông báo của Thường trực tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình sẽ có hàng trăm giáo viên buộc phải chấm dứt hợp đồng giảng dạy các bộ môn. Những giáo viên này đều đang trong diện được xét tuyển đặc cách biên chế.

Việc dừng hợp đồng với giáo viên trong khi quy trình xét tuyển đặc cách viên chức mất nhiều tháng nữa mới hoàn thành sẽ khiến việc dạy và học của các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị đảo lộn. Kéo theo đó, hàng trăm trường học trên địa bàn cũng đang rối bời vì nếu số giáo viên này phải nghỉ dạy theo thông báo nói trên thì sẽ không biết làm cách nào để đủ người dạy. Nếu vẫn giữ các giáo viên hợp đồng này lại để dạy thì không ai trả lương.

Đặng Tài