Lào Cai: Siết chặt quản lý các bếp ăn tập thể trường học

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 5131 về việc tăng cường quản lý các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, qua báo cáo của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về kết quả kiểm tra một số bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn tỉnh năm 2020 cho thấy, các bếp ăn tập thể các trường đã được nhà nước và nhân dân quan tâm, đầu tư xây dựng, các trường học đã tổ chức cho học sinh ăn uống đi vào nền nếp. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số bếp ăn tập thể, nhất là các trường vùng cao chưa được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo theo yêu cầu hoặc đã xuống cấp, kho bảo quản lương thực không đạt chuẩn, thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm thiếu thốn, không đảm bảo vệ sinh; người trực tiếp chế biến thực phẩm thực hành chưa đúng quy định an toàn thực phẩm (ATTP)… làm tăng nguy cơ mất ATTP trong các trường học.

Lào Cai: Siết chặt quản lý các bếp ăn tập thể trường học - 1

Bữa ăn của học sinh bán trú vùng cao Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Nhằm đảm bảo ATTP tránh để xảy ra các sự cố tương tự và tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học theo hướng dẫn của Cục ATTP, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo như sau:

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức ATTP, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các cơ quan, đơn vị có bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền vững và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng; biểu dương các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP.

Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATTP; hàng năm tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến cơ sở; kịp thời cấp cứu và xử trí khi tiếp nhận các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa ảnh hưởng về sức khỏe và tinh thần.

Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống bếp ăn tập thể trường học từ đó đề xuất và thực hiện các phương án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa phù hợp đảm bảo yêu cầu về ATTP; chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho hiệu trưởng, nhân viên y tế trường học và người trực tiếp chế biến thực phẩm;

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về ATTP, không để xảy ra các sự cố về ATTP tại các bếp ăn tập thể nhà trường; Trong các giờ ngoại khóa, lồng ghép tuyên truyền cho học sinh các kiến thức về ATTP để nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho học sinh ở trường học và gia đình.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đối với các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hướng dẫn chuyên môn cho nhà trường, đặc biệt chú trọng đến công tác lưu mẫu thực phẩm để tìm nguyên nhân khi xảy ra các sự cố; bố trí nguồn kinh phí tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP, đặc biệt là công tác điều tra, xử trí ban đầu khi có sự cố ATTP xảy ra.