Bạc Liêu:

Kết nối xuyên suốt nắm tình hình sức khỏe học sinh nghỉ hè vì dịch Covid-19

Dân trí

Ngày 12/7, lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết UBND tỉnh này đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động giáo dục vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ngành Giáo dục tạm dừng các hoạt động giáo dục và hoạt động hè dưới hình thức tập trung, trực tiếp ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (bao gồm công lập và ngoài công lập) và giáo dục thường xuyên.

Dừng các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, các tổ chức và cá nhân khác thực hiện hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trước mắt, tạm dừng các hoạt động giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Thời gian thực hiện từ ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới.

Kết nối xuyên suốt nắm tình hình sức khỏe học sinh nghỉ hè vì dịch Covid-19 - 1

Học sinh Bạc Liêu trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2021.

Lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, đã yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi, giám sát việc đi ra khỏi địa bàn tỉnh đối với công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp ra khỏi tỉnh đi đến địa phương nào không có dịch thì thủ trưởng đơn vị tự quyết định và chịu trách nhiệm. Còn trường hợp đi đến địa phương có dịch (tinh thần là hạn chế tối đa và chỉ đi khi thực sự cấp thiết) thì phải xin phép Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, khi về phải khai báo y tế, cách ly tập trung…

Bên cạnh đó, bố trí nhân sự trực, giữ liên lạc, kết nối xuyên suốt với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong thời gian nghỉ hè, để kịp thời nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe của đội ngũ viên chức, người lao động và học sinh của nhà trường.

Huỳnh Hải

Đáng quan tâm