HV Bưu chính Viễn thông mở ngành học mới Truyền thông đa phương tiện

Đáp ứng nhu cầu xã hội, năm 2015, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến mở ngành học mới Truyền thông đa phương tiện nâng tổng số ngành đào tạo hệ đại học chính quy của trường lên 9 ngành.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường trọng điểm quốc gia về ICT (Information and Communications Technology), một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Sinh viên tốt nghiệp Học viện 100% có việc làm. Vậy, ngoài ngành mới mở là Truyền thông đa phương tiện, 8 ngành khác của Học viện là ngành học nào? ra trường làm việc ở đâu?

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngành học Truyền thông đa phương tiện – mã ngành D320104:

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh.

Sự phát triển của công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã tạo xu hướng mới của lĩnh vực báo chí truyền thông, trong đó thông điệp được truyền thông bởi ngôn ngữ đa phương tiện (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, tương tác …) với đa loại hình sản phẩm, đa kênh truyền tải và đa điều kiện tiếp nhận.

Xu hướng đó đòi hỏi người làm truyền thông hiện đại bên cạnh các kiến thức nền tảng về báo chí truyền thông cần có khả năng tác nghiệp độc lập mà cụ thể là làm chủ đa loại hình phương tiện từ ngôn ngữ thể hiện, công cụ tạo lập và truyền tải thông điệp. Đây là yêu cầu chuyên môn của cử nhân tốt nghiệp đại học ngành Truyền thông đa phương tiện. Nguồn nhân lực này có thể làm việc ở rất nhiều khu vực của lĩnh vực báo chí truyền thông. Xã hội đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực này trong khi đó các trường đại học về báo chí truyền thông hiện nay chưa đào tạo được.

Ngành Kỹ thật điện tử, truyền thông - Mã ngành: D520207

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Với sự bùng nổ về lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin Việt Nam trong những năm gần đây, Học viện liên tục cập nhật, đổi mới. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về lĩnh vực điện tử, nguyên lý hoạt động tổ chức vận hành khai thác các mạng truyền thông: di động, vô tuyến, cáp quang, vệ tinh, internet, phát thanh truyền hình

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động và tham gia trong lĩnh vực viễn thông như VNPT, Viettel, Gtel,… các công ty thông tin di động, phát thanh truyền hình.

Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành: D480201

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi toàn diện mọi mặt xã hội, đóng góp cho sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội. Nhằm đáp ứng sự phát triển đó, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Học viện trang bị cho sinh viên những kiến thức về kiến trúc máy tính, hệ thống điều hành, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính,… Có khả năng phát triển các phần mềm ứng dụng, triển khai xây dựng quản lý các mạng máy tính của cơ quan, doanh nghiệp. Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trên nền tảng mạng truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Công nghệ thông tin có thể làm việc trong bất kỳ doanh nghiệp hoặc cơ quan nào có triển khai ứng dụng ngành nghề và phát triển CNTT.

Ngành Công nghệ đa phương tiện - Mã ngành: D480203:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện được xây dựng từ năm 2012 trên cơ sở tiếp thu những giá trị tri thức tiên tiến nhất trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng của thiết kế và sáng tạo mỹ thuật, kiến thức CNTT và truyền thông, sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật nhắm tạo ra các sản phẩm đa phương tiện: video, film ảnh, game, báo điện tử, quảng cáo,… trên truyền hình và internet.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo đa phương tiện, thiết kế công nghiệp, phát thanh truyền hình, các báo điện tử, các công ty kinh doanh trên mạng…

Ngành An toàn thông tin - Mã ngành: D480299:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Với sự bùng nổ về Công nghệ thông tin như hiện nay thì vấn đề về an toàn thông tin đang ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt được xu thế đó, Học viện với uy tín là đơn vị đào tạo hàng đầu về công nghệ thông tin và truyền thông trong cả nước đã là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo thí điểm ngành An toàn thông tin bậc đại học. Chương trình đào tạo đại học ngành An toàn thông tin của Học viện nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin cùng với các kỹ thuật và công cụ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho hệ thống mạng máy tính.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực đảm nhận công việc tại các đơn vị chuyên về Công nghệ thông tin và mạng cũng như các cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin; hoặc có thể làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về an toàn thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo hoặc. có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Mã ngành: D510301):

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Xã hội phát triển, hiện đại hóa năng suất lao động là nhu cầu cần thiết, đòi hỏi sự chuyên môn hóa của thiết bị tự động, yêu cầu về máy móc ngày càng thông minh hơn. Điều này dẫn đến việc các máy móc tinh vi ra đời để hỗ trợ nhằm mang lại năng suất lao động cao nhất cho người lao động và cho cả nhà sản xuất. Vì vậy, nhu cầu nguồn nhân lực lao động về ngành này ngày càng cao. Nhằm cung cấp cho thị trường nguồn lao động chất lượng cao trong ngành này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về chuyên ngành đáp ứng các em khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm nhiều công việc, không chỉ cho các cơ sở sản xuất trong nước mà còn cho các công tác xuất khẩu lao động, tham gia quản lý, khai thác và vận hành các dự án về lĩnh vực điện – điện tử, lĩnh vực hội tụ điện tử - truyền thông - công nghệ thông tin; có thể tự chế tạo ra các vật dụng, dụng cụ, tự sửa chữa các máy móc thiết bị; làm việc tại các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các doanh nghiệp về bưu chính, viễn thông hoặc tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

Ngành Quản trị kinh doanh - Mã ngành: D340101

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội, vì vậy chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Học viện được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, phát triển khả năng vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; hoặc có thể làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo hoặc tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

Ngành Marketing - Mã ngành: D340115:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Marketing đang là một ngành khá “hot” ở Việt Nam với tiềm năng phát triển và cơ hội làm việc cao. Theo học ngành Marketing tại Học viện, sinh viên sẽ được tìm hiểu lý thuyết và thực tiễn về các khía cạnh hoạt động marketing của các doanh nghiệp, đồng thời được trau dồi và phát huy tư duy chiến lược, sáng tạo và các kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc sau này.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận tốt các công việc như phụ trách các hoạt động truyền thông marketing (quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện...), chuyên viên marketing tổng hợp, phát triển thị trường… tại các doanh nghiệp, Tập đoàn Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân hoặc trở thành các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về marketing tại các Viện, trường Đại học…

Ngành Kế toán - Mã ngành: D340301:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế,… Vì thế, ngành học kế toán tài chính luôn thu hút được sinh viên theo học. Để giúp cho sinh viên nhanh chóng tiếp cận và thành công trong công việc, chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán tại Học viện trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về kinh tế, quản trị kinh doanh, về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán...). Ngoài ra còn cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán trên máy tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những vị trí công tác tại các doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo.

Thông tin chi tiết hơn về tuyển sinh và đào tạo của Học viện có thể xem trên trang thông tin điện tử của Học viện tại cổng thông tin điện tử: www.ptit.edu.vn hoặc www.tuyensinh.ptit.edu.vn

Ngoài kiến thức chuyên môn, các chương trình đào tạo của Học viện còn đảm bảo 06 tiêu chuẩn đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp: Kiến thức, Kỹ năng nghề nghiệp, Kỹ năng mềm, Năng lực chuyên môn, Hành vi đạo đức và Ngoại ngữ.