Hội Khuyến học Sóc Trăng vận động quỹ trên 41 tỷ đồng

(Dân trí) - Dù ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng năm 2021 Hội Khuyến học Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động. Trong đó, vận động được trên 41 tỷ đồng cho quỹ khuyến học, khuyến tài.

Ngày 22/2, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng cho biết năm 2021 các cấp hội đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thiết thực đi vào đời sống nhân dân.

Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các cấp hội đã vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 41 tỷ đồng, tương đương 91.872 suất học bổng.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã vận động công nhận 116.256 gia đình học tập, 723 dòng họ học tập, 627 cộng đồng học tập, 811 đơn vị học tập. Đồng thời, hội còn tăng cường liên kết, phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh các hình thức học tập cho mọi người dân tại cơ sở ngày càng hiệu quả, thiết thực trong việc nâng cao dân trí.

Hội Khuyến học Sóc Trăng vận động quỹ trên 41 tỷ đồng - 1

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng các đơn vị có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài (Ảnh: XL).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Hội Khuyến học đã đạt được trong thời gian qua, góp phần xây dựng xã hội học tập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, cũng như linh hoạt, đa dạng các hình thức vận động xây dựng Quỹ khuyến học; các cấp hội cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác huy động các nguồn lực, tạo nguồn quỹ khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học…

Ghi nhận thành tích của các cấp Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc và tặng bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.