Hội Khuyến học Quảng Bình vận động được trên 77 tỷ đồng năm 2020

(Dân trí) - Năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã huy động quỹ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổng số quỹ 3 cấp huy động được bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt trên 77,7 tỷ đồng.

Ngày 15/1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vẫn đạt được những kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra từ đầu nhiệm kỳ và đầu năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch.

Tỷ lệ đăng ký và tỷ lệ đạt các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra; có gần 199.000 hộ gia đình đạt gia đình học tập, chiếm 83% tổng số gia đình trong toàn tỉnh (tăng 5,84% so với năm 2019); 1.684 dòng họ đạt dòng họ học tập, chiếm 70% tổng số dòng họ trong toàn tỉnh (tăng 2,63% so với năm 2019)...

Hội Khuyến học Quảng Bình vận động được trên 77 tỷ đồng năm 2020 - 1

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể.

Quỹ Khuyến học được huy động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự ủng hộ thường xuyên, bền vững.

Tổng số quỹ 3 cấp huy động được bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt trên 77,7 tỷ đồng; trong đó, quỹ cấp tỉnh trên 12 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở trên 45,5 tỷ đồng, quỹ các chi hội trực thuộc và ban khuyến học trên 20 tỷ đồng. Các cấp hội đã sử dụng quỹ công khai minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.

Năm 2021, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với chủ đề thi đua "Hội Khuyến học các cấp tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; góp phần xây dựng xã hội học tập".

Trên cơ sở đó, toàn tỉnh Quảng Bình phấn đấu xây dựng 15% ban khuyến học các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 100% trường học có tổ chức khuyến học; đồng thời, duy trì và tiếp tục phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ các mô hình học tập đạt danh hiệu học tập tăng từ 3-5% so với năm 2020; riêng mô hình đơn vị học tập do cấp xã quản lý đạt tỷ lệ 100%.

Hội Khuyến học Quảng Bình vận động được trên 77 tỷ đồng năm 2020 - 2

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen 39 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2020.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng Bằng khen 26 tập thể, 26 cá nhân thuộc Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình vì đã đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho cán bộ, hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tặng Giấy khen 39 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2020.