Học viện Kỹ thuật Mật mã phấn đấu vào top 10 đại học ứng dụng hàng đầu

(Dân trí) - Ngày 17/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức Hội thảo "Định hướng phát triển Học viện Kỹ thuật mật mã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã  cho biết, theo Nghị quyết 56-NQ/TW, định hướng xây dựng viện Kỹ thuật mật mã thành trung tâm đào tạo chất lượng cao về kỹ thuật mật mã và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cơ yếu và nhu cầu cho lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Học viện phấn đấu đến năm 2030 sẽ được xếp hạng trong nhóm 10 trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu Việt Nam và trong nhóm đầu về đào tạo, nghiên cứu mật mã và an toàn thông tin ở khu vực. Mục tiêu đến năm 2045 sẽ phát triển thành Học viện đổi mới sáng tạo.

Học viện Kỹ thuật Mật mã phấn đấu vào top 10 đại học ứng dụng hàng đầu - 1

Đại tá, TS. Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã

 Cụ thể, thời gian tới, Học viện cần nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh liên kết đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp; triển khai hệ sinh thái số học tập; số hóa cơ sở dữ liệu học liệu.... Đội ngũ cán bộ, giảng viên cần được bồi dưỡng đầy đủ kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ cao; phấn đấu đến năm 2030 có trên 60% giảng viên cơ hữu có trình độ PGS, Tiến sỹ; 25% giảng viên có khả năng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

 Đại tá Nguyễn Hữu Hùng cũng đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức/doanh nghiệp công nghệ xây dựng nền tảng số, cung cấp giải pháp chuyển đổi số áp dụng thống nhất trong các cơ sở giáo dục. Các Học viện, nhà trường cần chia sẻ các nền tảng dữ liệu, học liệu, môi trường học tập số, hệ thống quản trị, quản lý nhà trường.

Cũng tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ và nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát biểu về chiến lược phát triển giáo dục đại học thích ứng với cuộc CMCN lần thứ Tư". Trong đó gợi ý định hướng cho Học viện cần có chiến lược đổi mới sáng tạo về văn hóa, nhân sự, khoa học công nghệ, đào tạo để phát triển và quản trị thương hiệu của Học viện.

Hội thảo nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong việc xây dựng và phát triển Học viện. Đây cũng là diễn đàn để các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và các tổ chức/doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo, đổi mới giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kiểm định chất lượng và quản trị đại học.

Đang được quan tâm