Học tin học excel: Tô màu nổi bật dữ liệu bị trùng lặp

Dân trí

Clip lần này sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị các dữ liệu được lặp lại trong Excel và phương pháp để ẩn các ô bị trùng lặp, toàn bộ các hàng hoặc các dữ liệu liên tiếp bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện.

Cách nhanh nhất để tìm và đánh dấu các dữ liệu lặp lại trong Excel là định dạng có điều kiện.

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là nó không chỉ hiển thị cho các bạn dữ liệu lặp hiện có mà còn phát hiện và tô màu các dữ liệu lặp mới khi bạn nhập, chỉnh sửa, hoặc chèn dữ liệu.

Click vào video này để khám phá chức năng tuyệt vời của Excel nha các bạn!

Học tin học excel: Tô màu nổi bật dữ liệu bị trùng lặp. Nguồn video: Học Excel Online

Vũ Phong