Học tiếng Anh: Quy tắc đọc và chia -s, -es cho động từ mà bạn nên thuộc lòng

Dân trí

Theo quy tắc chung trong tiếng Anh, động từ khi đi với chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít (he, she, it) sẽ được chia thêm đuôi "s" hoặc "es". Nhưng động từ nào thì chia "s", động từ nào thì chia "es" và cách đọc các âm "s" và "es" này như thế nào đây? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong bài ngày hôm nay nhé!

Học tiếng Anh: Quy tắc đọc và chia -s, -es cho động từ mà bạn nên thuộc lòng

1. Cách chia đuôi "s" và "es" cho động từ

Đa số động từ trong tiếng Anh khi đi với chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít ở thì hiện tại đơn sẽ được thêm "s". Tuy nhiên, sẽ có các trường đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý. Để học và ghi nhớ tốt hơn, chúng ta sử dụng bảng sau:

Học tiếng Anh: Quy tắc đọc và chia -s, -es cho động từ mà bạn nên thuộc lòng - 1

2. Ba cách phát âm "s" và "es"

Có 3 các phát âm "s" và "es" khi được chia ở cuối động từ. Cụ thể từng trường hợp được phát âm như thế nào chúng ta hãy xem ở bảng sau nhé:

Học tiếng Anh: Quy tắc đọc và chia -s, -es cho động từ mà bạn nên thuộc lòng - 2

Giờ thì bạn đã hết bối rối khi phải chia "s" hay "es" cho động từ chưa? Để có thể giao tiếp thuần thục, không chia nhầm, phát âm nhầm thì hãy luyện tập nhiều để quen dần với cách đọc "s" và "es" nhé! !

Vũ Phong