Thứ năm, 09/05/2019 - 21:04

Học sinh TPHCM sẽ học về phòng chống tham nhũng

Dân trí

Học sinh TPHCM sẽ học nội dung về phòng chống tham nhũng trong chương trình chính khóa từ năm học 2019- 2020 với thời lượng 6 tiết/năm.

Văn phòng UBND TPHCM vừa công bố nội dung, thực hiện quy định củaThủ tướng Chính phủ, từ năm học 2019 - 2020 , thành phố sẽ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy ở trường học. 

Hoạt động giảng dạy này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật phòng, chống tham nhũng trong giáo viên, học sinh, sinh viên các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Nội dung phòng chống tham nhũng sẽ được tích hợp, lồng ghép vào môn giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết/năm học. Ngoài ra, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các trường, các giáo viên đều có thể tích hợp nội dung này để tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh.

Việc tổ chức giảng dạy nội dung này sẽ thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên.

Về nguồn tài liệu, các trường THPT sẽ phổ biến và sử dụng tài liệu tham khảo "Giáo dục đạo đức liêm chính cho học sinh THPT" của Bộ GD-ĐT tích hợp vào giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa.

Hoài Nam