Học bổng Hoa Kỳ dành cho học giả và chuyên viên giáo dục năm 2014

(Dân trí) - Ngày 15/11, Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên Việt Nam phù hợp để đề cử học bổng.

Học bổng này dành cho các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2014.

Chương trình, do Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ là các chương trình nghiên cứu nâng cao bậc sau đại học kết hợp thăm quan thực tế với mục đích tạo cơ hội cho giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ có được hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, văn hoá và thể chế của Hoa Kỳ.

Giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu có nguyện vọng đăng ký tham gia các chương trình nghiên cứu này xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi về cho PAS trước ngày Thứ Hai, 30/12/2013. Kết quả đề cử sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2014.

Thông tin chi tiết về chương trình và mẫu đơn có thể tìm được trên trang web của chương trình tại địa chỉ https://sites.google.com/site/susiforscholars/home

Hồng Hạnh