Hà Tĩnh có tân Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

(Dân trí) - Ông Đoàn Đình Anh, nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh này, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh vừa tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ đại hội này, 159 đại biểu chính thức đại diện hơn 35 vạn hội viên toàn tỉnh đã bầu ông Đoàn Đình Anh, nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, thay ông Trần Thanh Bình.  

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - 1

Ông Đoàn Đình Anh - tân Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác khuyến học nhiệm kỳ 2015-2020 đã góp sức giúp Hà Tĩnh liên tục nhiều năm là tốp đầu về giáo dục cả nước. Mạng lưới tổ chức hội được hình thành ở xã, thôn, cơ quan, đơn vị, trường học và 75% dòng họ. Tỷ lệ hội viên so với dân số đạt 28,4%.

Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

 Văn Dũng