Hà Nội: Thí sinh được chọn cụm thi để chỉ xét công nhận tốt nghiệp

Dân trí

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi Hiệu trưởng các trường THPT về việc thay đổi cụm thi cho những thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thời gian thay đổi nguyện vọng chậm nhất ngày 4/5/2015.

Sở GD-ĐT cho biết, tại công văn số 4592/SGD&ĐT -QLT ngày 1/4/2015 về việc hướng dẫn đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015 của Sở GD-ĐT Hà Nội đã quy định: những thí sinh thuộc các quận dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT dự thi tại các cụm thi do ĐH chủ trì.

Tại Hội nghị họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia thành phố Hà Nội 2015 (ngày 24/4), các trường ĐH chủ trì cụm thi đã báo cáo về dự kiến các điểm thi; nhiều quận không có điểm thi do trường ĐH chủ trì. Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp không phải đi xa, Sở GD-ĐT tổ chức các điểm thi tại các khu vực không có điểm thi do trường ĐH chủ trì.

Chính vì thế Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT, trung tâm GDTX, các trường hiệp quản thông báo tới tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có nguyện vọng dự thi tại cụm thi so Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì (cụm thi số 9, mã cụm 001) đăng ký; thời gian thay đổi nguyện vọng chậm nhất ngày 4/05/2015.

Dự kiến số lượng thí sinh dự thi ở Hà Nội khoảng hơn 120.000, trong số này thí sinh Hà Nội khoảng 80.000. Số thí sinh Hà Nội dự thi chỉ thể xét tốt nghiệp khoảng 13.000.

Nguyễn Hùng