Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020

(Dân trí) - Thí sinh đã hoàn thành bài thi tổng hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Dưới đây là gợi ý giải đề môn Hóa học, mời quý độc giả tham khảo.

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 1

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Hà Nội. (ảnh: Nguyễn Bắc)

Theo đánh giá của giáo viên HOCMAI, 75% câu hỏi của đề thi Hóa học (chiếm 30/40 câu) ở mức độ nhận biết - thông hiểu. Trong đó, có 4 câu thuộc chương trình hóa học lớp 11. Còn lại là các câu phủ hết chương trình hóa học lớp 12.

Điểm đặc biệt ở phần kiến thức này so với đề tham khảo lần 2 là chứa câu hỏi thực tiễn có nội dung liên quan giữa lớp 11 với lớp 10 (câu 54 mã 217).

15% câu hỏi (chiếm 6/40 câu) thuộc mức độ vận dụng thuộc các chuyên đề este-litpit, tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ, tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ, 1 câu liên quan đến kiến thức hóa học 11 với hóa học 12. 10% câu hỏi (chiêm 4/40 câu) thuộc mức độ vận dụng cao thuộc các chuyên đề este-lipit, amin-amino axit-peptit.

Tương tự như đề tham khảo lần 1, các câu hỏi vận dụng cao đều thuộc kiến thức học kì I của lớp 12. Trong đề có 4 câu hỏi cực khó, các câu hỏi này không có nhiều điểm khác biệt đặc biệt so với đề tham khảo lần 2, chủ yếu thuộc kiến thức học kì I của lớp 12; chứa câu hỏi thuộc phần thực hành thí nghiệm tương tự như đề tham khảo lần 2.

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 2

Mã đề 217 môn Hóa học thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên:

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 3
Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 4
Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 5
Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 6

Gợi ý đáp án mã đề 217:

Gợi ý đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2020 - 7
Tin liên quan