TPHCM:

Giáo viên còn điều hành việc của cha mẹ học sinh

(Dân trí) - Hầu hết giáo viên chủ nhiệm ở các trường TPHCM được thanh tra còn “kham” nhiệm vụ chủ trì, điều hành họp cha mẹ học sinh. Ngành giáo dục chỉ đạo, các trường không để giáo viên đứng ra lấy ý kiến, chủ trì việc bàn bạc vận động, đóng góp, thu tiền của phụ huynh.

Đó là nội dung được đề cập trong kết luận thanh tra chuyên đề đầu năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT sau tiến hành thanh tra tại các Phòng GD-ĐT quận 2, 3, 5, 12 và quận Phú Nhuân .

Cụ thể, tại hầu hết các trường được thanh tra, thông qua biên bản họp của cha mẹ học sinh (CMHS) thì giáo viên chủ nhiệm điều hành, họp CMHS đầu năm của lớp, triển khai công tác chủ nhiệm, thông báo các khoản thu, thỏa thuận việc vận động hỗ trợ. Cuối cùng là bầu ban đại diện CMHS.

Ở các trường chưa thể hiện rõ việc điều hành sinh hoạt của Trưởng ban Ban đại diện CMHS của lớp với toàn thể CMHS.

Sinh hoạt giáo viên và phụ huynh vẫn chủ yếu để bàn chuyện... tiền trường
Sinh hoạt giáo viên và phụ huynh vẫn chủ yếu để bàn chuyện... tiền trường

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh việc giáo viên điều hành, chủ trì toàn bộ nội dung họp với toàn thể CMHS để thông qua chương trình hoạt động của Ban đại diện CMHS là không đúng quy định.

Qua đó, Sở cũng cho rằng những đơn thư phản ánh về việc một vài trường, giáo viên chủ nhiệm điều hành hoạt động của Ban đại diện CMHS và đứng ra thu tiền của CMHS trong lớp là đúng.

Về việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS, ghi nhận nhiều trường đã thực hiện tốt vận động ủng hộ theo nguyên tắc tự nguyện, không thu bình quân. Quản lý thu chi nguồn vận động thực hiện chặt chẽ, có biên lai cụ thể, hồ sơ lưu trữ đầy đủ và công khai thực hiện,.

Bên cạnh đó, một vài trường còn lúng túng trong thực hiện vận động, e ngại trong việc bị đơn thư phản ánh tố cáo nên không tổ chức vận động kinh phí hoạt động CMHS.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS được các trường sử dụng các tên gọi khác như quỹ hội, quỹ khuyến học... là chưa đúng quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo, các trường không để giáo viên đứng ra lấy ý kiến, chủ trì việc bàn bạc vận động, đóng góp, thu tiền của CMHS.

Đối với sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm với CMHS cần quan tâm đến học sinh đầu cấp khi vào năm học mới, giới thiệu kỹ lưỡng với phụ huynh về tình hình, nội quy, điều kiện hoạt động của nhà trường, công tác phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh để cùng hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động, thực hiện quy định của nhà trường.

Hoài Nam

Đang được quan tâm