Giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu thị trường

Ngày 18/4, các nhà khoa học và quản lý giáo dục của hơn 18 quốc gia trên thế giới tham dự hội thảo “Giáo dục và đào tạo: Sự tìm kiếm chất lượng” do Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu và Phát triển Pháp cùng Viện Nghiên cứu chiến lược và chương trình tổ chức tại TPHCM.

Xoay quanh những vấn đề bức xúc của giáo dục Việt Nam, nhiều tham luận cho rằng giáo dục Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Phân tích của tiến sĩ Bùi Thị Lan Hương, Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, cho biết năm 2005, lực lượng lao động trong cả nước tăng 2,7%, lên đến 43,385 triệu người nhưng chỉ có 24,8% qua đào tạo. Một sự thiếu hụt về lao động giỏi: chỉ phân nửa con số này có trình độ chuyên môn và 5,3% có bằng ĐH và CĐ. Số lượng trường ĐH, CĐ cũng không đáp ứng được tốc độ tăng sinh viên mỗi năm 10% như hiện nay.

 

Mặt khác, cơ cấu đào tạo lạc hậu, không thay đổi theo cơ cấu kinh tế đã dẫn đến việc đào tạo thừa thiếu, mất cân đối.

 

Hội thảo sẽ kéo dài hết ngày 20/4 để có thể thống nhất khái niệm chất lượng giáo dục, phương thức đo lường chất lượng trong điều kiện toàn cầu hóa...

 

Theo M.Dung

Người Lao Động