Chủ nhật, 10/12/2017 - 18:31

Dự kiến tăng mức thưởng HS,SV đoạt Huy chương vàng quốc tế lên 65 triệu đồng

Dân trí

Dự kiến mức thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải Huy chương Vàng quốc tế bằng 50 lần lương tối thiểu chung (khoảng 65.000.000 đồng); Huy chương Bạc quốc tế bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42.900.000 đồng...)

Đó là một phần nội dung Dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế mà Chính phủ vừa mới công bố để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành.


6 thí sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều giành huy chương tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế 2017.

6 thí sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều giành huy chương tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế 2017.

Theo đó, Huy chương Vàng quốc tế bằng 50 lần lương tối thiểu chung (khoảng 65.000.000 đồng); Huy chương Bạc quốc tế: Bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42.900.000 đồng); Huy chương Đồng quốc tế: Bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28.600.000 đồng); Khuyến khích quốc tế: Bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15.600.000 đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt giải khu vực quốc tế được thưởng như sau: Huy chương Vàng khu vực: Bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42.900.000 đồng).

Huy chương Bạc khu vực: Bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28.600.000 đồng); Huy chương Đồng khu vực: Bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15.600.000 đồng); Khuyến khích khu vực: Bằng 05 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 5.200.000 đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia được thưởng như sau: Giải Nhất: Bằng 4 lần lương tối thiểu chung (khoảng 5.200.000 đồng)

Giải Nhì: Bằng 2.5 lần lương tối thiểu chung (khoảng 3.250.000 đồng). Giải Ba: Bằng 1.5 lần lương tối thiểu chung (khoảng 1.950.000 đồng).

Về hình thức, dự thảo đề xuất hình thức khen thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng quốc tế 2 năm liên tục.

Học sinh, sinh viên đoạt 1 Huy chương Vàng quốc tế và 1 Huy chương Vàng khu vực trong một năm; hoặc trong hai năm liên tiếp đoạt 1 Huy chương Vàng quốc tế và 01 Huy chương Bạc quốc tế; hoặc trong hai năm liên tiếp đoạt 1 Huy chương Vàng quốc tế và 1 Huy chương Vàng khu vực sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

Huân chương Lao động hạng ba tặng cho học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng quốc tế, Huy chương Bạc quốc tế và Huy chương Vàng khu vực.

Học sinh học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Bạc quốc tế, Huy chương Đồng quốc tế, Huy chương Vàng khu vực, Huy chương Bạc khu vực sẽ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhật Hồng