Hội nghị BCH T.Ư. Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 4, khoá III:

Đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình mới

(Dân trí) - Trong hai ngày 19 - 20/3/2008, Ban Chấp hành T.Ư. Hội Khuyến học Việt Nam khoá III đã tổ chức hội nghị lần thứ 4. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm chủ trì hội nghị.

Tiếp tục phát triển những mô hình độc đáo

Tới dự hội nghị có đồng chí Vũ Oanh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; TS. Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các ban, ngành của Trung ương, các nhà khoa học về giáo dục - đào tạo...

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm khẳng định: Cuối năm 2006, cuộc tổng kết 10 năm phong trào khuyến học - khuyến tài và 7 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị đã ghi nhận một giai đoạn phát triển nhanh, mạnh của phong trào, trở thành hoạt động của toàn xã hội với 100% tỉnh, thành, 100% huyện, thị, quận, xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Khuyến học. Trên cơ sở đó, bước sang năm 2007, theo Chỉ đạo của Ban Bí thư, phong trào cần đi vào chiều sâu, song song với việc phát triển những mô hình độc đáo Việt Nam như Gia đình hiếu học, Dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học, những trung tâm học tập cộng đồng... đưa sự học về với mọi người để ai cũng được học, học thường xuyên, học suốt đời.

Làm rõ vai trò nòng cốt

Đặc biệt quan trọng là ngày 13/4/2007, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 11 đặt cơ sở cho một giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngày 8/1/2008, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ra Chỉ thị số 2/2008/CT-TTg nhằm thể chế hóa về mặt Nhà nước chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Để triển khai Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 2 của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa III coi trọng trách nhiệm làm rõ vai trò nòng cốt mà các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở phải gánh vác, đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, nhằm đáp ứng các yêu cầu mà Bộ Chính trị đã đề ra.

7 nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

 

1. Tổ chức tập huấn cán bộ cấp Hội đến tận cơ sở trong năm 2008

 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích đặc biệt về tính quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng xã hội học tập.

 

3. Phát triển mạnh Quỹ Khuyến học nhằm mở rộng đối tượng được hưởng học bổng.

 

4. Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn, danh hiệu thi đua khuyến học các cấp; chú trọng phát hiện và xây dựng các điển hình cá nhân, điển hình tập thể trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài.

 

5. Tiếp tục tham mưu với Chính phủ về chế độ, chính sách hỗ trợ tài chính cho cán bộ Hội.

 

6. Bổ sung điều chỉnh Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam cho phù hợp với nội dung Chỉ thị 11 CT/TW và Chỉ thị số 2/2008/CT- TTg. Đẩy mạnh việc xây dựng các tổ chức khuyến học, khuyến tài cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Hội.

 

7. Điều chỉnh, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội cho gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, không chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ.

Mai Minh-Nguyễn Hùng-Việt Hưng

Đang được quan tâm