Thứ ba, 02/10/2018 - 12:08

Đố bạn: Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh bao nhiêu lần?

Dân trí

Tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh khoảng bao nhiêu lần? Tên đồng tiền ở Malaysia là gì? Trên mạng internet, từ CSS là viết tắt của cụm từ nào? Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn những kiến thức về nhiều lĩnh vực, bạn trả lời xem mình thông thạo đến đâu nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: