ĐH Quốc gia Hà Nội mở tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ

(Dân trí) - Ngày 24/12, lễ khai trương chuỗi hoạt động kết nối và tuần lễ cung cầu khoa học, công nghệ diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự kiện do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp (ĐHQGHN) phối hợp Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) tổ chức.

Ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp ĐHQGHN cho hay, Việt Nam đã và đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, trong đó khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nền tảng để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ - 1
Ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQGHN.

Thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KHCN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường KHCN và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp.

Với tầm nhìn trở thành đại học đa ngành đa lĩnh vực có tính hội nhập cao theo định hướng nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN luôn thúc đẩy những hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức góp phần phát triển xây dựng đất nước.

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển của ĐQHGHN nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, tạo ra giá trị cho cộng đồng góp phần phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Ngoài việc tạo ra giá trị và tài sản trí tuệ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo thì hoạt động đưa KHCN ngấm sâu vào nền kinh tế với mọi hoạt động của đất nước là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Như vậy giá trị tối ưu của tri thức mới được xác lập.

Với mong muốn và nỗ lực kết nối những giá trị tri thức cho cộng đồng trong hoạt động thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tăng cường ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống, xã hội và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQGHN phối hợp Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức "Lễ khai trương Chuỗi hoạt động kết nối và Tuần lễ lễ cung cầu khoa học và công nghệ".

Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH&CN) cho biết, thời gian qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ chế, chính sách về KHCN đã được tập trung hoàn thiện với nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để đưa KHCN thực sự đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bộ KH&CN cùng với các bộ, ngành đã, đang xây dựng và ban hành đồng bộ hành lang pháp lý, các cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển thị trường KHCN. Đẩy mạnh xây dựng định chế không gian bằng sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố lớn, hình thành các điểm kết nối cung - cầu công nghệ. Điểm kết nối cung - cầu công nghệ đã được đưa vào Luật chuyển giao công nghệ năm 2017.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ - 2
Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Bộ KH&CN).

Hoạt động kết nối cung-cầu công nghệ là một trong những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển thị trường KHCN của Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động định kỳ, thường xuyên được Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai ở quy mô quốc gia, vùng, qua đó xác định nhu cầu công nghệ và kết nối với nguồn cung công nghệ phù hợp tạo sức lan tỏa lớn; thực hiện hoạt động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ và tiếp cận với các quỹ đầu tư, kênh tài chính trong nước và quốc tế; khai thác và đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, công nghệ mới vào thực tiễn; tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Chuỗi kết nối cung-cầu công nghệ được tổ chức tại ĐHQGHN nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, góp phần kết nối, xúc tiến KHCN, nâng cao năng lực và tăng khả năng cạnh tranh, giúp phát triển kinh tế-xã hội.

ĐH Quốc gia Hà Nội mở tuần lễ cung cầu khoa học và công nghệ - 3
Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp (ĐHQGHN) và Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ).

Chương trình được tổ chức trong 3 ngày (từ 24-26/12), gồm các hoạt động như trình bày ý tưởng kết nối đầu tư, xúc tiến chuyển giao KHCN, trưng bày sản phẩm KHCN…

Chương trình với sự tham gia của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, ban ngành TƯ, ĐHQGHN, hơn 300 khách mời là các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các chuyên gia có nhu cầu kết nối đầu tư, khách mời quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học, xúc tiến chuyển giao KHCN trong nước, quốc tế.

Thông qua chương trình này, các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý sẽ gặp gỡ, kết nối, hình thành phát triển thị trường KHCN, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa KHCN vào thực tiễn phục vụ cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Đang được quan tâm