ĐH Ngoại thương tuyển sinh và mời tham dự Hội thảo giới thiệu Chương trình liên kết đào tạo MBA do trường Quản lý BI (Nauy) cấp bằng

Thời gian: 18h00 thứ 2, ngày 24 tháng 5 năm 2010. Địa điểm: Phòng D202, Trường Đại học Ngoại thương, 91 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

I. Chương trình
 
- Cấp bằng: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration - MBA)
 
- Thời gian: 18 tháng ( T9/2010-T4/2012)
 
- Địa điểm học: Đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh)
 
- Nội dung chương trình: 12 môn học / Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

TT

Môn học

ĐVHT

Giảng viên

1

Quản lý chuỗi cung ứng

6

Trường quản lý BI

2

Chiến lược

6

Trường quản lý BI

3

Quản lý dự án

6

Trường quản lý BI

4

Tài chính

6

Trường quản lý BI

5

Công nghệ Thông tin

6

Trường quản lý BI

6

Điều hành Logistics

6

ĐHNT

7

Kinh doanh quốc tế và Vận tải biển

6

ĐHNT

8

Quản lý Nguồn nhân lực

6

Trường quản lý BI

9

Hành vi và Quản lý Tổ chức

6

ĐHNT

10

Quản lý quy trình

6

Trường quản lý BI

11

Marketing Quốc tế

6

ĐHNT

12

Đổi mới và Doanh nghiệp

6

Trường quản lý BI


Dự án Tư vấn

18

Trường quản lý BI

II. Điều kiện tuyển sinh:
 
- Đã tốt nghiệp đại học (thuộc tất cả các chuyên ngành và loại hình đào tạo) có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kể từ ngày tốt nghiệp.
 
- Trình độ tiếng Anh: có IELTS 6,0 hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường Quản lý BI.
 
- Học phí toàn khóa :12.000 USD
 
- Hồ sơ tuyển sinh:
 
- Đơn đăng ký (Theo mẫu)
 
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học dịch công chứng Tiếng Anh
 
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL hoặc IELTS (nếu có)
 
- 02 thư giới thiệu
 
- 04 ảnh 4x6 nền trắng
 
- 02 phong bì đã dán tem và ghi địa chỉ cá nhân
 
- Lệ phí đăng kí xét tuyển: 30 USD
 
III. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ:
 
- Thời hạn đăng ký: Từ 1/5 đến 10/6/2010
 
- Thời gian bổ sung kiến thức Tiếng Anh: Từ 10/6 đến 10/8/2010
 
IV. Địa điểm đăng ký:

Khoa Đào tạo Quốc tế (Phòng 1008, Tầng 10 - Nhà A)

Trường Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 84-4-3259 5158 (ext: 244, 249); Fax: 84-4-38 343 605

Email: kdtqt@ftu.edu.vn ; website; http://kdtqt.ftu.edu.vn