Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh - sinh viên (Bộ GD-ĐT):

“Để thành công, Sữa học đường cần sự chung tay!”

Đánh giá cao về tầm quan trọng của chương trình Sữa học đường theo Quyết định 1340/QĐ- TTg của Chính phủ, theo ông Ngũ Duy Anh, để thành công, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Bộ GD-ĐT cũng đang có nhiều giải pháp cụ thể để từng bước thực hiện mục tiêu của chương trình.

Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Chương trình Sữa học đường”?

- Thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sữa học đường là chương trình mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và tăng cường sức khỏe cho học sinh. Trẻ nếu được uống sữa thường xuyên thì sẽ có điều kiện nâng cao chiều cao, tăng cường dinh dưỡng để có sức khỏe. Muốn học tập, rèn luyện tốt phải có sức khỏe tốt. Trong khi đó, chiều cao của học sinh Việt Nam so với thế giới và các nước trong khu vực vẫn còn rất hạn chế. Tôi hi vọng với sự đóng góp của các tổ chức, sự quan tâm của các cấp chính quyền thì chương trình sẽ đạt được những mục tiêu này.


Ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh – sinh viên (Bộ GDĐT)

Ông Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh – sinh viên (Bộ GDĐT)

Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò gì trong chương trình này, thưa ông?

- Bộ GD-ĐT có vai trò chỉ đạo các cơ sở giáo dục và trường học trong việc tuyên truyền đến học sinh, giúp học sinh hiểu biết được tầm quan trọng của nguồn dinh dưỡng từ sữa, qua hệ thống nhà trường. Cũng qua hệ thống này thì việc thực hiện chương trình sẽ có sự đồng bộ hơn. Tuy vậy, chúng tôi chỉ là một trong các mắt xích. Muốn làm tốt, phải có sự vào cuộc đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Trong đó, cần truyền thông mạnh mẽ về sự cần thiết của chương trình để các gia đình hiểu rõ tầm quan trọng của sữa học đường. Có như vậy mới chung tay tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình được uống sữa hàng ngày.

Sữa học đường đã từng thực hiện nhưng chưa có hiệu quả rõ nét, theo ông nguyên nhân do đâu?

- Để thực hiện chương trình này, cần có nguồn tài chính rất đồ sộ. Các DN sữa đang hỗ trợ tích cực nhưng chỉ ở mức độ nhất định, vì muốn hỗ trợ thì phải có doanh thu tốt. Chính vì vậy, không phải địa phương nào cũng có thể làm được ngay. Cả nước có hàng chục triệu học sinh, nếu chỉ phụ thuộc vào doanh nghiệp, địa phương hay phụ huynh một cách độc lập thì không thể huy động đủ nguồn lực. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, theo tôi trước hết cần làm thật tốt khâu tuyên truyền, trong đó tuyên truyền cho cả doanh nghiệp để họ thấy rõ được vai trò của mình, hỗ trợ các gia đình khó khăn để học sinh có được sự bình đẳng với các em có điều kiện tốt hơn. Chính quyền địa phương cũng cần tham gia tích cực hơn, trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình để hỗ trợ và tạo điều kiện cho học sinh thụ hưởng được chương trình này.

Niềm vui của trẻ em nghèo Nghệ An khi được uống sữa học đường TH true MILK.
Niềm vui của trẻ em nghèo Nghệ An khi được uống sữa học đường TH true MILK.

Mục tiêu của Chương trình là đến 2020, sẽ có 70% học sinh thành thị và 100% học sinh huyện nghèo được uống sữa học đường. Ông nhận định gì về điều này?

- Điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực để hỗ trợ con em ở vùng khó khăn. Số liệu này là mục tiêu, động lực để tất cả bộ ngành vào cuộc mạnh mẽ. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò không nhỏ. Rất nhiều doanh nghiệp đã chung tay trong việc hỗ trợ Chương trình Sữa học đường. Tại Nghệ An, ngoài phần đóng góp của gia đình, Chương trình Sữa học đường cấp tỉnh còn huy động được sự hỗ trợ của doanh nghiệp, ngân sách. Cụ thể, TH true MILK hỗ trợ 10% chi phí tài trợ cho học sinh nghèo, cận nghèo uống sữa học đường và tạm ứng phần còn lại, ngân sách địa phương là 15% … Nếu được nhận thức đầy đủ và nêu cao trách nhiệm của tất cả ban ngành, tôi tin là chương trình sẽ có kết quả tốt đẹp.

Cách làm nói trên thu hút được các gia đình khá giả ngoài việc hỗ trợ con em mình còn tạo điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn hưởng chính sách từ Chương trình Sữa học đường, để các em đến trường thụ hưởng một điều kiện như nhau. Tôi rất mong doanh nghiệp, tổ chức cùng chung tay để Chương trình Sữa học đường đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông!