Đẩy mạnh ứng dụng toán học vào tất cả các lĩnh vực xã hội

(Dân trí) - Đẩy mạnh hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với chuyên gia các ngành theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ là vấn đề đang được các nhà toán học và lãnh đạo các ngành quan tâm.

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về ứng dụng toán học do Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam (VSAM) phối hợp với trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức.

Tại buổi họp báo diễn ra trước hội nghị, PGS.TS Tống Đình Quỳ, Chủ tịch Hội Ứng dụng toán học Việt Nam cho biết, ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng là một phương thức nâng cao hiệu quả trong quản lý và cải tiến kỹ thuật của nhiều cơ quan nhằm sử dụng khả năng sắc bén của tư duy và công cụ toán học trong việc hình thành và giải quyết các bài toán thực tiễn nảy sinh từ yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Đẩy mạnh ứng dụng toán học vào tất cả các lĩnh vực xã hội - 1

Chương trình hội nghị sẽ làm nổi bật những tiến bộ mới nhất của ứng dụng Toán trong quản lý kinh tế, quản lý tài chính và rủi ro, những bài toán kỹ thuật và ứng dụng trong công nghiệp do các nhà Toán học ứng dụng hàng đầu trình bày ở nhiều lĩnh vực và một số vấn đề của Toán học ứng dụng hiện đại.

Hội thảo thu hút được 90 báo cáo của các nhà khoa học, trong đó 10% đề tài báo cáo đã được ứng dụng vào thực tiễn.

Cụ thể như các đề tài: “Về việc áp dụng một số thuật toán trong hệ thống định vị âm thanh triển khai ở Việt Nam” của tác giả Phạm Hồng Quang, Phạm Hồng Công, Phạm Cảnh Dương, Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; “Ứng dụng Toán học trong nghiên cứu kinh tế - tài chính tại Việt Nam, xu thế tất yếu của thời đại hội nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Trần Thọ Đạt, Nguyễn Thị Minh trường ĐH Kinh tế quốc dân; “Các mô hình tri thức mờ và trí tuệ tính toán ứng dụng trong thiết kế hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán bệnh” của tác giả Lê Hoàng Sơn, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN; “Ứng dụng lý thuyết Fractal và Entropi trong đánh giá trạng thái động học đường ống vận chuyển dầu và khí” của tác giả Phùng Đình Thực, Trần Xuân Đào, Tống Cảnh Sơn; “Ứng dụng phương pháp đồng hóa số liệu trong mô hình chuyện động rất nhanh của vật thể mảnh dưới nước” của tác giả Trần Thu Hà, Nguyễn Anh Sơn…

Giáo sư Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập sâu và rộng và nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu ứng dụng Toán học trong việc giải quyết các vấn đề tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường tính hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, quản trị rủi ro… đang được đặt ra như một xu thế tất yếu.

Việc đẩy mạnh hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với chuyên gia các ngành, theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ, đã và đang trở nên đặc biệt cần thiết. Chính vì vậy, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã đưa các môn toán cơ bản là toán kinh tế được coi là một trong những khối kiến thức cốt lõi mà sinh viên phải tích lũy.

Hội nghị diễn ra từ ngày 23 – 25/12/2015.

Hồng Hạnh