Đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa các đơn vị với Hội Khuyến học

(Dân trí) - Hội nghị 1 năm triển khai Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học và các Bộ, Ngành, đoàn thể “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị năm 2017 - 2020”.


Các đơn vị họp bàn đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Các đơn vị họp bàn đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Vừa qua, cuộc họp giữa Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam với các đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học VN với các Bộ, Ngành, đoàn thể “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan đơn vị từ năm 2017 – 2020”, dưới sự chủ trì của PGS-TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam với đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Theo báo cáo tổng hợp của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, những kết quả ban đầu (có đơn vị 1 năm, có đơn vị mới ký được 6 tháng), đã có những kết quả khả quan, thiết thực, đó là việc tất cả các cơ quan tham gia ký kết đều triển khai công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong đơn vị của mình.

Đoàn TNCSHCM, Hội LHPNVN, Hội Người cao tuổi VN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương xây dựng cơ quan thành đơn vị học tập theo bộ tiêu chí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ.

Mặt trận TQVN và Hội Khuyến học VN đã phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ở một số Bộ, ngành và một số tỉnh, thành; đồng thời MTTQVN đã hướng dẫn Mặt trận TQVN các cấp triển khai thực hiện Chương trình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập đã được ký kết với Hội Khuyến học Việt Nam.

Cùng với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nhiều Hội Khuyến học các tỉnh, thành cũng đã ký kết Chương trình phối hợp với các Ban, Ngành của địa phương, vì vậy phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đang có nhiều chuyển biến tích cực như Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh.

Hội Khuyến học Việt Nam đã cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các cuộc hội thảo về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các Trung tâm học tập cộng đồng”, về học tập suốt đời cho người lớn tuổi, Hội nghị “Vai trò của Trường Đại học trong việc học tập của người lớn”.

Sự vào cuộc của các Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương đã có tác động tích cực tới tận cơ sở, nâng cao thêm nhận thức về học tập suốt đời của người lớn, nhiều hình thức học tập của người lớn đã được triển khai ở các Trung tâm học tập cộng đồng…

Kết thúc Hội nghị, PGS-TS Nguyễn Trọng Điều, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam hoan nghênh các cơ quan tham gia ký kết đã cử đại diện tham dự buổi họp này. “Các ý kiến của các đại biểu rất phong phú, thiết thực, đã thống nhất đánh giá về sự chuyển biến của phong trào.

Sự phối hợp hoạt động giữa Hội với các ban, ngành, đoàn thể có những nội dung phù hợp và rất cụ thể trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị, Quyết định 89/QĐ-TTg và Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, khu dân cư và đơn vị”. Các Cơ quan, ban , ngành, đoàn thể đã đưa nội dung xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời vào tiêu chí hoạt động của ngành mình để thực hiện mục tiêu lâu dài và lớn nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam mong các cơ quan tham gia ký kết Chương trình phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam khẩn trương triển khai các nội dung đã ký kết, trước mắt cùng với Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia xây dựng bộ tiêu chí “Đánh giá đơn vị học tập” để trình Thủ tướng Chính phủ vào thời gian sớm nhất”./.

Lương Thanh