Công bố  danh mục tạp chí khoa học tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư 2020

(Dân trí) - Đây là danh mục danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét Giáo sư, Phó giáo sư của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020.

Các tạp chí khoa học tính điểm này có hiệu lực từ ngày 30/6/2020.  Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020 xem TẠI ĐÂY

Theo điều 7 - Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, công trình khoa học quy đổi gồm: Bài báo khoa học; Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được cấp bằng độc quyền sáng chế trong nước, quốc tế; Giải pháp hữu ích được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý nhà nước, trong đổi mới quản lý và phát triển kinh tế - xã hội;

Sách để đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu và sử dụng; Chương sách do NXB có uy tín trên thế giới xuất bản;  Báo cáo khoa học được xuất bản toàn văn trong kỷ yếu có mã số chuẩn quốc tế ISBN của hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế;

Tác phẩm nghệ thuật (sáng tác âm nhạc, sân khấu,  điện ảnh, múa, mỹ thuật, kiến trúc và chương trình biểu diễn nghệ thuật), thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định mỗi loại công trình khoa học phải có nội dung phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký và được tính bằng điểm quy đổi theo quy định.

Tính điểm quy đổi căn cứ vào chất lượng khoa học; đối với các bài báo khoa học, căn cứ vào hệ số ảnh hưởng của tạp chí, chỉ số trích dẫn của bài báo. Công trình khoa học có nội dung trùng lặp với công trình khác từ ≥ 30% chỉ tính điểm quy đổi một lần.

Đặc biệt, không tính bài đăng báo và sách phổ biến khoa học, tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng kết, tổng quan, nhận xét, đánh giá, dịch thuật.

Hồng Hạnh