TPHCM:

Chưa công nhận HĐQT đại hội cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký văn bản thông báo chưa thể công nhận công nhận Hội đồng Quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thườngTtrường Đại học Hoa Sen ngày 2/8/2014 theo đề nghị một số cá nhân và cổ đông của trường.

Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 do nhóm cổ đông 30% trường ĐH Hoa Sen tổ chức.
Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 do nhóm cổ đông 30% trường ĐH Hoa Sen tổ chức.

Trong văn bản số 2489/UBND-VX về trả lời đơn đề nghị công nhận Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Trường Đại học Hoa Sen, UBND TPHCM nêu “UBND thành phố nhận được văn bản số 03/2015/CV-ĐHCĐBT ngày 26/3/2015 của ông Nguyễn Trung Đức, ông Lưu Tiến Hiệp và ông Phan Hữu Tấn Đức yêu cầu công nhận HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Trường Đại học Hoa Sen”.

Tuy nhiên, UBND Thành phố cho rằng thống nhất theo ý kiến của Sở GD-ĐT tại Công văn số 2970/GDĐT-TC ngày 13/8/2014 và Công văn số 297/GDĐT-TC ngày 29/1/2015 về chưa công nhận HĐQT trường ĐH Hoa Sen theo Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014.

Theo UBND TPHCM, hiện tại HĐQT và các cổ đông Trường ĐH Hoa Sen vẫn chưa thống nhất tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông nên các cơ quan chức năng chưa có cơ sở xác nhận tính chất hợp pháp Đại hội cổ đông bất thường của trường. Đề nghị HĐQT và các cổ đông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền xác định tỷ lệ vốn góp của các cổ đông theo quy định.

Do đó, UBND thành phố chưa công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen theo Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 theo đề nghị của các cá nhân này.

Trước đó, ngày 2/8/2014, nhóm cổ đông 30% Trường ĐH Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bãi nhiệm các thành viên của HĐQT cũ, bầu lại HĐQT cũng như ban điều hành nhà trường. Đại hội cổ đông do ông Nguyễn Trung Đức - thành viên HQQT đứng ra tổ chức.

Theo thông báo của ông Đức, đại hội cổ đông bất thường có 100 cổ đông tham gia, tương đương với 70,5% cổ đông có quyền biểu quyết nên tính chất của đại hội là hợp pháp theo quy chế ĐH Hoa sen (65% số vốn). Đại hội cổ đông đã miễn nhiệm đối với ông Trần Văn Tạo và bà Bùi Trân Phượng cùng các thành viên khác. Riêng ông Nguyễn Trung Đức - thành viên của HĐQT - người đứng ra tổ chức đại hội này được 85,72% cổ đông biểu quyết giữ nguyên.

Tuy nhiên sau đó, ông Trần Văn Tạo cho biết, đại hội cổ đông bất thường là bất hợp pháp vì trong số 70,08% vốn điều lệ tham gia đại hội cổ đông bất thường có nhiều cổ phần đang bị tranh chấp nên tổng số cố phần của đại hội cổ đông bất thường chỉ được 59% vốn điều lệ (theo quy chế ĐH Hoa Sen - đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít nhất 65% số vốn có quyền biểu quyết).

Lê Phương