Chỉ tiêu vào ĐH KTCN Long An, HV Quản lý giáo dục, Y dược cổ truyền, ĐHSP Đồng Tháp

(Dân trí) - Năm 2009, ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An dự kiến tuyển 2.250 chỉ tiêu, Học viện Quản lý giáo dục 700 chỉ tiêu, Học viện Y dược học cổ truyền 700 chỉ tiêu vào ĐH, CĐ.

1. ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An:

 Năm 2009, trường dự kiến tuyển hệ Đại học: 1.500 chỉ tiêu,  Cao đằng: 750,  Trung học chuyên nghiệp: 1.500. Trường tuyển sinh trong cả nước (Không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển nguyện vọng 1, 2 và 3).

 Điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1


Hệ ĐH

 

 

 

Công nghệ Kĩ thuật xây dựng

102

A,V

13

Kế toán

401

A,D

13

Khoa học máy tính

101

A,D

13

Quản trị Kinh doanh

402

A,D

13

Tài chính - Ngân hàng

403

A,D

13

Tiếng Anh

701

D1

13


Hệ CĐ

 

 

 

Công nghệ Kĩ thuật xây dung

C66

A,V

10

Kế toán

C67

A,D

10

Khoa học máy tính

C65

A,D

10

Quản trị Kinh doanh

C68

A,D

10

Tài chính – Ngân hàng

C69

A,D

10

Tiếng Anh

C70

D1

10

2. Học viện Quản lý Giáo dục:

Ông Trần Ngọc Giao, Giám đốc Học viện cho biết, năm 2009 trường tuyển 700 chỉ tiêu và không mở thêm ngành học mới.

Dưới đây là điểm chuẩn vào trường năm 2008:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Quản lý giáo dục

601

A

15,5

C

16,5

D1

14,0

Tin học ứng dụng

102

A

13,0

Tâm lý giáo dục

603

C

17,5

D1

14,0

3. Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam:

Ông Nguyễn Văn Mạn, trưởng phòng đào tạo cho biết, năm 2009 trường dự kiến tuyển 650 chỉ tiêu vào hệ ĐH, hệ CĐ 50, THCN 35, sau đại học 90. Điểm chuẩn vào trường năm 2008: Bác sĩ Y học cổ truyền: 22,5.

4. ĐH Sư phạm Đồng Tháp

Trường sẽ tuyển 4.200 chỉ tiêu năm 2009 ở 3 bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. 

Ở bậc Đại học, trường sẽ tuyển 2.500 sinh viên cho 31 ngành học. Năm 2009 trường sẽ mở thêm 3 ngành học mới là : Nuôi trồng Thủy sản; Quản lý Văn hóa và Thông tin - Thư viện. 

Ở bậc cao đẳng, trường tuyển 1.250 sinh viên cho 20 ngành học; trong đó, có 14 ngành sư phạm và 6 ngành ngoài sư phạm.  

Ở bậc Trung cấp chuyên nghiệp, trường tuyển 450 sinh viên cho các ngành: Giáo dục Mầm non, Tin học Ứng dụng, Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn, Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn.

 Hồng Hạnh - Huỳnh Hải