Chi phí đào tạo ngành Y dược cao gấp 4 lần ngành Kinh tế

(Dân trí) - Theo dự thảo Nghị định Quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, hệ số hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho sinh viên ngành Y cao gấp 4 lần so với ngành Kinh tế.

Kinh phí hỗ trợ đào tạo ngành Y dược cao nhất trong tất cả các nhóm ngành
Kinh phí hỗ trợ đào tạo ngành Y dược cao nhất trong tất cả các nhóm ngành.

Mục đích quy định phương thức và tiêu chí phân bổ chi thường xuyên cho cơ sở giáo dục đại học công lập nhằm thực hiện công khai, minh bạch trong phân
bổ và sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường giám sát hoạt động chi tiêu ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo dự thảo Nghị định mà Bộ GD-ĐT công bố, hệ số hỗ trợ của ngân sách nhà nước từ nay đến năm 2020 theo khối ngành đào tạo như sau: Hệ số 1 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Kinh tế và dịch vụ; Hệ số 1,2 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Văn hóa; Hệ số 1,5 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Khoa học cơ bản; Hệ số 1,8 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Sư phạm; Hệ số 1,7 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Nông - lâm - ngư; Hệ số 2 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Công nghiệp, Giao thông và Xây dựng; Hệ số 2,5 áp dụng đối với sinh viên khối ngành Nghệ thuật.

Đặc biệt, hệ số hỗ trợ ngân sách nhà nước cho sinh viên khối ngành Y - dược cao nhất là hệ số 4.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã đưa ra hệ số hỗ trợ của ngân sách Nhà nước theo chất lượng đào tạo. Cụ thể, hệ số 1 áp dụng đối với sinh viên cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm trung bình; Hệ số 1,2 áp dụng đối với sinh viên cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm khá; Hệ số 1,5 áp dụng đối với sinh viên cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm tốt; Hệ số 2 áp dụng đối với sinh viên cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm xuất sắc.

Ngoài ra, Nghị định cũng đưa hệ số hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo vùng, miền. Hệ số 1, 2 áp dụng đối với sinh viên học tập ở các cơ sở giáo dục đại học đặt địa điểm tại các tỉnh thuộc vùng trung du và miến núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hệ số 1 áp dụng đối với sinh viên học tập ở các cơ sở giáo dục đại học đặt địa điểm tại các tỉnh, thành phố còn lại.

Hệ số hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho đại học quốc gia, đại học vùng và đại học xuất sắc. Hệ số 1 áp dụng đối với sinh viên các trường không là thành viên của đại học quốc gia và đại học vùng; Hệ số 1,2 áp dụng đối với sinh viên các trường là thành viên đại học quốc gia và đại học vùng. Hệ số 1,5 áp dụng đối với sinh viên các trường đại học xuất sắc

Bộ GD-ĐT cũng dự kiến phân biệt điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2020 theo hai tiêu chí tỉ lệ giảng viên/sinh viên và tỉ lệ tiến sĩ trong đội ngũ giảng viên, trong đó cơ sở ĐH đạt loại xuất sắc đồng thời phải bảo đảm tối thiểu có 4 giảng viên/100 sinh viên và số tiến sĩ đạt ít nhất 21% trong tổng số giảng viên của nhà trường. Đối với hệ cao đẳng các con số này lần lượt là 4/100 và 4%.

Theo nội dung của dự thảo, ưu tiên hỗ trợ đào tạo chất lượng cao; đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết; đào tạo ngành mới và những ngành nghề ít hấp dẫn người học, khó tuyển sinh nhưng Nhà nước và xã hội có nhu cầu sử dụng; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đại học.

Hồng Hạnh

Bài liên quan
Đang được quan tâm