Thứ hai, 18/12/2017 - 16:35

Câu đố “lắt léo”: Đố bạn tìm ra câu đúng?

Dân trí

Có 4 câu sau, đánh số từ 1 đến 4. Đố bạn tìm ra câu nào nói đúng, câu nào nói sai?

Câu đố như sau:

Có 4 câu nhận định sau, đánh số từ 1 đến 4.

Câu 1) Số câu sai trong số 4 câu là 1.

Câu 2) Số câu sai trong số 4 câu là 2.

Câu 3) Số câu sai trong số 4 câu là 3.

Câu 4) Số câu sai trong số 4 câu là 4.

Đố bạn trong các câu trên liệu có câu nào là câu đúng?

GỢI Ý:

Bạn hãy đặt ra câu hỏi: “Liệu có câu nào trong 4 câu trên phải là câu đúng?”. Và cân nhắc xem: “Liệu có thể có hơn 1 câu đúng?”. Suy tính theo hướng đó sẽ dẫn bạn đến đáp án.

ĐÁP ÁN:

Nếu không có câu nào trong 4 câu trên là đúng (tức là cả 4 câu đều sai), vậy thì câu số 4 sẽ trở thành câu đúng, điều này rõ ràng không thể xảy ra. Vì thế nhất định phải có ít nhất một câu đúng.

Nhưng nếu giả sử có 2 hoặc 3 câu đúng (trong số 4 câu), thì các câu sẽ tự mâu thuẫn nhau, vì vậy điều này cũng không thể xảy ra.

Vì vậy chúng ta phải có 1 câu đúng và 3 câu sai. Do vậy câu số 3 là câu đúng duy nhất trong số 4 câu.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: