Cần Thơ yêu cầu Sở GD&ĐT thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm chưa đúng

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ông Dương Tấn Hiển- Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký văn bản yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi, hủy bỏ hàng loạt các quyết định bổ nhiệm chưa đúng...

Cần Thơ yêu cầu Sở GDĐT thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm chưa đúng - 1

Sở Giáo dục & Đào tạo Cần Thơ - nơi có nhiều cán bộ bổ nhiệm sai quy trình.

 Văn bản nêu rõ: yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT khẩn trương thực hiện kế hoạch khắc phục tại sở theo các nội dung kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, thời hạn hoàn thành báo cáo về UBND thành phố trước ngày 15/1/2021.

Cụ thể, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch khắc phục theo kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tại cuộc họp ngày 25/5/2020.

Thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi, hủy bỏ các quyết định chưa đúng và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trước đó.

Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan.

UBND TP Cần Thơ cũng đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ trong quá trình thực hiện kế hoạch khắc phục đến Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo  Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời giao giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Giám đốc Sở GD&ĐT trong quá trình thực hiện để báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2019, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở GD&ĐT.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sở GD&ĐT không thực hiện việc rà roát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo hướng dẫn của ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thực hiện quy trình có 6/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Có 23/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, trong đó có 6 trường hợp bổ nhiệm và 17 trường hợp bổ nhiệm lại.

Về công tác xử lý kỷ luật, có 3/3 trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức chưa đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 34/2011 của Chính phủ.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kết luận: Giám đốc Sở GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ nội bộ cơ quan.

Chưa thực hiện thông báo công khai theo quy định đối với các kế hoạch điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật... chưa đúng, chưa đầy đủ, thiếu tính công khai, dân chủ.

Từ những sai phạm trên, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân ban lãnh đạo Sở GD&ĐT đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan này.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo giám đốc Sở GD&ĐT thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quyết định điều động, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 24 trường hợp…

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM