Thứ tư, 26/08/2015 - 08:11

Các đơn vị, trường học phải niêm yết công khai các khoản đã huy động

Dân trí

Dự trù kinh phí, niêm yết công khai để tiếp thu ý kiến, báo cáo cấp trên, không bình quân hóa, phải có sự kiểm tra và giám sát của các tổ chức, cá nhân nhà tài trợ, công khai số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí…

Đó là những yêu cầu của Sở GD-ĐT Thanh Hóa liên quan đến các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong năm học mới 2015 - 2016.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, trong năm học 2014 - 2015, nhiều đơn vị, trường học đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành giáo dục, được cha mẹ học sinh, dư luận xã hội đồng thuận ủng hộ, đơn thư phản ánh giảm nhiều so với những năm học trước.

2-1-826d4-cc0b7
Năm học 2014 - 2015 vẫn còn tình trạng lạm thu ở nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, trong thực tế tổ chức triển khai, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các nhà trường trên địa bàn vẫn còn tình trạng lạm thu, thu không đúng quy định dẫn tới đơn thư của cha mẹ học sinh và dư luận phản ánh tại một số trường học. Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh, Sở GD-ĐT đã xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu trả lại một số khoản thu cho phụ huynh học sinh.

Nhưng hình thức xử lý đối với nhiều Hiệu trưởng để xảy ra vi phạm trong thu, chi ngoài ngân sách chỉ mới dừng lại ở mức kiểm điểm trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện một số khoản thu đối với học sinh không đúng quy định.

Năm học 2015 - 2016 đã bắt đầu, để khắc phục tình trạng lạm thu, Sở GD-ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải thực hiện nhiều nội dung nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu.

Trước hết, các đơn vị, trường học phải thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hiện hành của Nhà nước, Bộ GD-ĐT cũng như các ngành liên quan.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, khi thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2015 - 2016 phải theo đúng Công văn 1521/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2014 của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối với công tác xã hội hóa giáo dục, thứ nhất: Các đơn vị, trường học thống nhất chủ trương và xây dựng kế hoạch công việc, dự trù kinh phí thực hiện triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Thứ 2: Lập kế hoạch công việc và dự trù kinh phí chi tiết (bao gồm dự kiến nguồn huy động, các nội dung chi và dự kiến mức chi cụ thể) để thực hiện. Trong đó, kế hoạch công việc phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động các nguồn đóng góp, cách thực tổ chức thực hiện, chất lượng sản phẩm, công trình…Niêm yết công khai ít nhất một tuần để tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch công việc và dự trù kinh phí.

Thứ 3: Báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp theo phân cấp quản lý để xin chủ trương thống nhất bằng văn bản và chỉ được tiến hành vận động khi có sự đồng ý của cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Thứ 4: Tổ chức triển khai, thực hiện việc huy động đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật hay ngày công lao động đến các tổ chức, cá nhân nhà tài trợ. Không bình quân hóa mức huy động đóng góp của các nhà tài trợ, lập danh sách ký xác nhận tự nguyện tài trợ của các tổ chức, cá nhân nhà tài trợ về kinh phí, hiện vật, ngày công lao động.

Thứ 5: Trong quá trình thực hiện phải có sự kiểm tra và giám sát của các tổ chức, cá nhân nhà tài trợ. Thứ 6: Sau khi hoàn thành công việc, các đơn vị, trường học phải niêm yết công khai và báo cáo quyết toán số kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện với các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí. Khoản thu này phải đưa vào sổ sách kế toán và hạch toán, thanh quyết toán theo quy định. Các tài sản được mua sắm, sửa chữa phải hạch toán tăng tài sản và sử dụng trong nhà trường theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã yêu cầu Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch tài chính thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị, trường học về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu trong năm học 2015 - 2016; đề xuất xử lý Hiệu trưởng đơn vị, trường học thực hiện các khoản thu, chi không đúng quy định.

Những năm học vừa qua, bắt đầu năm học, các ngành, các cấp cứ ban hành văn bản, yêu cầu, đề nghị chấn chỉnh, nhưng tình trạng lạm thu các khoản ngoài ngân sách vẫn tái diễn nhiều. Trong khi đó, hình thức xử lý kiểu "giơ cao, đánh khẽ" của ngành giáo dục Thanh Hóa dường như chưa đủ sức để răn đe, chấn chỉnh dứt điểm tình trạng gây nhức nhối trong dư luận này.

Duy Tuyên

(duytuyen@dantri.com.vn)