Cà Mau: Ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác giảng dạy

Dân trí

Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, giai đoạn 2016-2020, mục tiêu của ngành là 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn giảng, sử dụng các phần mềm thí nghiệm ảo cho các môn học.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, thời gian qua, nhìn chung hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của ngành đã đáp ứng nhu cầu trước mắt trong công tác quản lý và dạy học. Tuy nhiên, hạ tầng chỉ đạt mức độ hoàn thiện trung bình và cần phải tiếp tục đầu tư để hoàn thiện hơn nữa. Trong đó, hạ tầng cho an ninh mạng chưa được đầu tư do kinh phí lớn nên vẫn còn nguy cơ bị tấn công mạng và mất an toàn, an ninh thông tin.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, mục tiêu giai đoạn 2016-2020 của ngành là 100% cán bộ, giáo viên có máy vi tính, máy in,… để sử dụng trong công việc chuyên môn; 100% cán bộ, công chức Sở GD-ĐT sử dụng hệu quả và đầy đủ phần mềm VIC, phần mềm một cửa và một cửa liên thông; 100% các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT xây dựng và hoàn thiện Website để tăng hiệu quả trong công tác chỉ đạo và điều hành; 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong soạn giảng; khuyến khích giáo viên thiết kế giáo án điện tử, sử dụng công nghệ E-learning và sử dụng các phần mềm thí nghiệm ảo cho các môn học.

Ngành giáo dục tỉnh Cà Mau sẽ ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học.
Ngành giáo dục tỉnh Cà Mau sẽ ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học.

Để thực hiện các mục tiêu trên, theo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, giải pháp của tỉnh sẽ thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn về CNTT cho cán bộ phụ trách để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và dạy-học.

Ngành cũng sẽ đảm bảo vị trí chuyên trách CNTT của mỗi đơn vị để triển khai, duy trì và vận hành hệ thống cũng như ứng dụng CNTT trong phạm vi của các đơn vị; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao ý thức của từng cán bộ, giáo viên trong việc ứng dụng CNTT.

Về kinh phí, Sở sẽ ưu tiên kinh phí để triển khai các dự án đầu tư ứng dụng CNTT nhằm mục tiêu cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng CNTT cho công tác quản lý và dạy- học.

H.H