Bỉ hỗ trợ chương trình giáo dục đa ngành cho ĐH Huế

Dân trí

Đại học Huế và Chương trình Học bổng tập huấn VLIR-UOS cho các nước đang phát triển (Bỉ) vừa chính thức khởi động chương trình IUC “Hỗ trợ đa ngành cho giáo dục dựa trên nghiên cứu về các vấn đề thực phẩm, môi trường và y tế nông thôn tại Đại học Huế”.

Chương trình Hợp tác thể chế Đại học (IUC) là một trong những chương trình hợp tác quan trọng nhất do VLIR-UOS thực hiện có mục tiêu tổng thể là hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu và giáo dục các nước hoàn thành vai trò của mình theo ba mục tiêu: giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ xã hội. Các mục tiêu này được hiện thực hóa thông qua sự cộng tác với các đại học thuộc vùng Flanders. Chương trình được thực hiện trong 12 năm với 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn 6 năm và năm 2012 là năm chuẩn bị kỹ thuật. Tổng kinh phí của chương trình là 2,1 triệu EURO.

Chương trình gồm có 4 tiểu dự án : Nâng cao năng lực quản trị đại học; Phát triển và cải thiện nuôi trồng thủy sản và sản xuất cây trồng vật nuôi bền vững với những giải pháp toàn diện về ô nhiễm môi trường; Bảo tồn các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên ven biển dưới tác động của các hoạt động phát triển; Tăng cường đào tạo và các dịch vụ ở cấp cơ sở nhằm cải thiện việc chăm sóc sức khỏe nông thôn, thí điểm ở miền trung Việt Nam.

Trong 4 dự án thì dự án nâng cao năng lực là một dự án cốt lõi của IUC. ĐH Huế chọn tập trung nâng cao năng lực trong các lĩnh vực: quản trị đại học, đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và đổi mới về đào tạo dựa trên nghiên cứu.

ĐH Huế sẽ cử cán bộ đi học tập ngắn hạn và trung hạn, tuyển chọn các ứng viên để đào tạo tiến sĩ tại các ĐH của Bỉ (vùng Flanders) là đối tác của dự án như ĐH Ghent, ĐH KU Leuven, ĐH Hasselt. Ngoài ta, các nghiên cứu ứng dụng và các khóa đào tạo nâng cao năng lực, các hội nghị và hội thảo chuyên đề cũng sẽ được tổ chức tại ĐH Huế trong khuôn khổ của chương trình với các chuyên gia và kỹ thuật chuyển giao từ các Đại học Bỉ đối tác.

N.Dũng - Đ.Dương