Thứ sáu, 05/10/2018 - 12:20

Bài kiểm tra từ vựng dành cho những người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp

Dân trí

Trắc nghiệm từ vựng dưới đây dành cho những người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp, bạn hãy bắt tay vào làm để kiểm tra lại đồng thời vốn tiếng Anh và tiếng Pháp của mình nhé.

Xuân Vũ

Tổng hợp

Từ khóa: