Thứ bảy, 10/11/2018 - 09:17

8 câu hỏi đo khả năng linh hoạt trong Ngữ pháp tiếng Anh của bạn

Dân trí

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc chỉ sự đặt câu đúng trật tự và hài hòa giữa các từ, các yếu tố trong tiếng Anh để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, chính xác và khoa học nhất. Dưới đây là 8 câu trắc nghiệm chọn lọc, kèm theo đáp án và giải thích đáp án để bạn thử tài trình độ ngữ pháp của mình nhé!

8 câu hỏi đo khả năng linh hoạt trong Ngữ pháp tiếng Anh của bạn - 1

Nguồn: JOLO English tổng hợp