603 ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư: Khối Kinh tế và Y đông nhất

(Dân trí) - Năm 2020, cả nước có 603 ứng viên đăng ký xét tiểu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó có 91 ứng viên giáo sư và 512 ứng viên phó giáo sư.

Theo nguồn tin của Dân trí, trong 603 ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020 thì khối ngành Kinh tế và Y có lượng ứng viên đăng ký đông nhất.

Trong đó, khối ngành Kinh tế có tới 14 ứng viên giáo sư và 76 ứng viên phó giáo sư. Ngành Y có khoảng 60 ứng viên.

Hiện nay, lý lịch khoa học của các ứng viên khối ngành kinh tế đã được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử.

Trao đổi với PV Dân trí, một vị giáo sư cho biết, những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học,… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm nay.

Vị giáo sư này cảnh báo, việc xem xét các bài báo khoa học của ứng viên đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín cần thận trọng, công khai, minh bạch bởi hiện nay có rất nhiều tạp chí quốc tế mặc dù có trong hệ thống danh mục ISI, Scopus nhưng không đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, xem xét việc số lượng công bố bài báo quốc tế trong năm của ứng viên, bởi có ứng viên trong một năm đăng dồn dập có tới hơn 10 bài báo quốc tế hoặc có ứng viên chuyên ngành này nhưng bài báo công bố quốc tế lại chuyên ngành khác.

603 ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư: Khối Kinh tế và Y đông nhất - 1

Hội đồng giáo sư nhà nước

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư về tiêu chuẩn về thâm niên và công trình khoa học của ứng viên cụ thể như sau:

Về thâm niên đào tạo, ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy thì phải gấp hai lần điểm công trình tối thiểu. Ứng viên PGS có bằng Tiến sĩ không đủ 3 năm là không đủ tiêu chuẩn, không được bù như QĐ 174.

Tiêu chuẩn về bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế (gọi chung là bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín) là bắt buộc, ứng viên được sử dụng các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín để bù cho các tiêu chuẩn về công trình khoa học còn thiếu.

Tiêu chuẩn về chủ trì nhiệm vụ KH&CN, hướng dẫn chính NCS, học viên cao học là tiêu chuẩn bắt buộc và không được tính điểm công trình khoa học quy đổi. Nếu không đủ các tiêu chuẩn đó được thay thế bằng bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Tiêu chuẩn về chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên là bắt buộc đối với ứng viên GS, ứng viên không đủ số điểm sách phục vụ đào tạo được bù bằng điểm của bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Hồng Hạnh

Tin liên quan