100% học sinh tiểu học ở TP.HCM sẽ được học tiếng Anh

(Dân trí) - Lộ trình của TPHCM , đến năm học 2018 – 2019 có 100% học sinh tiểu học được học tiếng Anh theo chương trình mới của Bộ GD – ĐT (tiếng Anh Đề án) hoặc chương trình tiếng Anh tăng cường.

TP.HCM đang thúc đẩy tiến độ thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011 – 2020”.

Theo đó, Sở GD – ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục có lộ trình và giải pháp để đến năm học 2018 – 2019 có 100% học sinh tiểu học được học tiếng Anh theo chương trình mới của Bộ GD - ĐT (tiếng Anh đề án) hoặc chương trình tiếng Anh tăng cường.

100% học sinh tiểu học ở TP.HCM sẽ được học tiếng Anh
TPHCM đang thúc đẩy việc thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011 – 2020”.

Để đạt được mục tiêu này, năm học 2015 – 2016 cần vận động 100% học sinh lớp 1 được học tiếng Anh (hoặc các ngoại ngữ khác). Trong đó, năm học 2015 – 2016 có 30% học sinh lớp 1 được học Tiếng Anh Tăng Cường.

Năm học 2015 – 2016, có 60% học sinh Trung cấp chuyên nghiệp được triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường để đến năm 2019 – 2020 có 100% học sinh được đào tạo chương trình này.

Các đơn vị giáo dục tổ chức rà soát thực trạng trang bị và sử dụng các thiết bị dạy học hiện có và các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo việc mua sắm, khai thác, sử dụng thiết bị có hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời củng cố, nâng cấp và xây thêm phòng học tiếng Anh.

Song song đó là rà soát việc bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu, đảm bảo số lượng giáo viên theo quy định. Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh cho giáo viên, phát huy hiệu quả của giáo viên bản ngữ và giáo viên mạng lưới.

Ngoài ra, TP.HCM chú trọng việc giảm sĩ số học sinh/lớp; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương đơn vị để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện cũng như tuân thủ đúng quy định các khoản thu chi.

Hoài Nam